Skip to content

Consistency over Correctness

15. September 2014

When a team member first hears me say, “It is more important to be consistent than to be correct”, in order to settle a debate about which fork in the road is the one best traveled, their reaction is the same. An incredulous look, as they might gawk at a fool; though perhaps I am.

The clever, fresh-from-school students are the ones that do the worst in this exercise and find great provocation with doing something in a way that is obviously the wrong way to do it. I understand and empathise; after all they have just spent 20-something years in an institution that very much lives on the very notion of correct and incorrect, and here’s this chap that says it is irrelevant in order to develop software. It is OK: the friction is healthy and helps me learn new things, too.

At the face of it, though, it is true, yet it is not the face that is of import. Being consistent means not repeating yourself. Being consistent means fixing problems at the core. Being consistent means maintaining discipline. Consistency means standing ankle deep in code and accepting it for what it is. Being consistent is what most of the good development practices are advocating on a philosophical level. They help us be consistent because we are quite frankly very bad at it. It is counter-intuitive that the incorrect path is the correct one, but it is simply a matter of scope. It depends if you opt for the long haul or are in it for the short term; instant versus delayed gratification.

A common, simple scenario might be:

“Do we use the method from another package that works but isn’t very elegant, not very nice and kind of buggy, or do we implement a new method that’s perfectly SOLID?”

If the method that makes you wrinkle your nose a bit is already in use — use it. Being consistent here means it’s a lot easier to fix the problem down the line. If you have the slack in your project to implement a “new method”, you damn well have the slack to write tests for the offending method and re-implement it. This is your job, and you are making the world a better place for all your colleagues by doing so. Every piece of the system that relies on this code will be improved by your work. Your work impacts and benefits everyone, though they might not know it. In this realm, you are the Batman.

Though when their jaws clench a bit, there is sympathy and understanding within me. Greenfield programming is more fun. No one wants to start their day deciphering someone else’s shit only to spend the remainder of the day fixing it. But the Batman does not complain about the mess others made, s/he just makes it better for everyone.

Opt for consistency over correctness to consolidate your code base. If you try to greenfield on a microscale you succumb to never aspire the Nirvana of Code — Clean Code. The paradox is of course to make a strong case for that incorrect is actually more correct than to be correct. It is hard to accept that what is incorrect today might be correct in the future.

Yes, there are bugs in that code. No, it doesn’t do exactly what we want. No, it is not the most efficient way to sort through a list of items. Yes, you are absolutely correct, yet use the incorrect option anyway.

This is the price we pay in order to refuse to let our code base grow more than absolutely necessary. Have you ever heard of a legacy system that wasn’t horribly large and cumbersome? A legacy system with a handful thousand lines of code spread over a couple of classes? No. The very definition of a legacy system is an impenetrable hulk of a beast. Over time our system might evolve into such a creature, but we must refuse it the opportunity at every turn, and being extremely consistent is a tool to accomplish that.

With dependency management tools it is very easy to resort to pull in libraries that accomplish the things we want, and I encourage to do this with discipline. You might prefer the Guava library over the one that is already embedded in the project. If you opt to add the library anyway when there exists a way, however cumbersome in comparison, to accomplish it with what you have you are the Bane of the code.

I hope there is a Batman lurking the shadows of your code who takes you down.

/v.

 

Raske resultater

9. September 2014

I forrige artikkel så vi på hvordan organisasjonsstrukturer påvirket hvilke beslutninger og tiltak hos treningskjedene Generasjon X og Y. Med utgangspunkt i den samme utfordringen gjorde de ulike prioriteringer. Samtidig virket alt logisk og fornuftige utifra situasjonen og forventningene.

Del 1: Kundedrevet virksomhetsstyring. Er det ikke det vi alltid har gjort?
Del 2: Er det kun Salg og Marked som skal tenke på kundene? Og hvorfor vil de det?

I denne tredje artikkelen vil vi se nærmere på hvilken effekt beslutningene får på kort sikt.

Ingen effekt, kun ledetråder

Det har blitt jul og vi møter ledergruppen i Generasjon Y 3. juledag. Konsernsjefen har kalt inn til et krisemøte…

Konsernsjefen: - Takk for at alle kunne møte til tross for familiehøytiden. Det er gått ca fire uker siden vi konkluderte med at vi hadde validert tilstrekkelig de underliggende årsakene til omsetningssvikt og medlemsfrafall. Nå er spørsmålet om løsningstiltakene våre har hatt noen effekt. Vi går rett på sak. Prestasjon?

Prestasjon: – Nei. Ingen merkbar effekt så langt. Men, som vi har snakket om tidligere så er dette arbeidet med å skape varige løsninger tidkrevende. Vi kunne selvfølgelig kombinert arbeidet med en salgskampanje, men da er det stor risiko for at vi lurer oss selv. Og i tillegg vil vi kun heve vannstanden, slik at vi ikke ser hva som evt gir effekt.

- På den andre siden, har vi fått noen interessente resultater på et markedseksperiment vi har designet rundt hypotesen: “Prestasjonsutøvere blåser i oss og bryr seg kun om egen fremgang – på kortest mulig tid”. Her har vi testet ut en tilsynelatende heldigital PT-løsning, hvor kundene mater inn helsedata, mål og tilgjengelig tid. Under panseret sitter en fysisk PT og lager treningsprogram og sender meldinger til kunden. Kunden tror alt skjer automatisk. Gullet her er at vi blir sittende på alle rådataene, og dermed knytter kundene enda tettere til oss – uten at de merker det. Med inspirasjon fra spillverdenen har vi innført regler som motiverer til innsats. De 18 som har testet dette konseptet, bruker nå denne tjenesten like ofte som de leser nyheter eller sjekker FB!

Konsernsjef: – Hvordan skalerer dette? Og hvorfor har vi ikke bare tatt i bruk noen eksisterende løsninger?

Prestasjon: – Om trenden fortsetter vil vi gradvis erstatte det manuelle arbeidet med programkode. Derfra og ut er det i prinsippet ingen begrensninger. Den største utfordringen ligger i at mange PTer frykter for sin inntjening. Grunnen til at vi ikke har tatt utgangspunkt i eksisterende løsninger er at vi må ha kontroll på dataene som kommer inn for å kunne se på trender, samt at hele poenget er at vi selv må eie tjeneste og data for at det skal skape tilhørighet til oss. På sikt er det selvølgelig mulig å bygge videre på 3. partsløsning dersom det er hensiktsmessig. Vi har ikke tid til å kjøre en slik prosess nå.

Konsernsjef: – Ok. Det er uansett et interessent funn. Hva gjelder PTene våre må vi legge frem de samme tallene som vi ser, så de forstår alvoret i situasjonen. Jeg vil ha en oppdatert status og en mer inngående beskrivelse av kundereisen tidlig januar. I mellomtiden vil jeg selv melde meg på tjenesten. Hva med Mosjon og Rehab?

Mosjon: – Eh…vel…vi har faktisk ikke gjort noe mer. Dvs Rehab og vi jobber nå sammen med Prestasjon på dette nye markedseksperimentet. Grunnen er at vi konkluderte med at vi alle hadde samme underliggende motivasjons- og tidsproblem vi måtte løse. Vi har kun tilpasset budskapet til våre målgrupper.

Konsernsjef: – Vi må kunne ha to tanker i hodet. Vi må kunne vise styret tall og statistikk på omsetning og medlemmer som betrygger, samtidig som vi må finne ut mer om denne digitaliseringstrenden og hvorfor den motiverer folk. For å ikke gå i beina på hverandre  her må dere plukke ut et tverrfaglig team som kan fokusere på analyser og eksperimenter knyttet til sistenevnte. Resten av staben må ha full fokus på å få effekt ut av tiltak rundt vår kjernevirksomhet. Nå har vi masse data som bekrefter hvilke problemer kundene våre har, og det er disse problemene vi skal løse. Nå er det bare å iverksette tiltak og gi gass. Det vil ta litt tid, men nå vet vi hvordan vi kan snu trenden!

 

Rask effekt

Generasjon X har også hatt et ekstraordinært møte i romjulen. Denne gang befinner vi oss på Geilo…

Konsernsjef: – Da har vi alle med på Skype. La oss sette i gang. Vi gjør ikke møtet lenger enn nødvendig. Resultatene jeg fikk inn fra Salg og Marked på lille julaften viser at salgskampanjene har hatt ønsket effekt! Vi har fått inn flere medlemmer enn vi har mistet så langt i desember, og vi forventer fortsatt mange flere nye frem mot siste kampanjedag 31.12.2014.

Salg og marked: – Våre prognoser antyder at vi ender året med en omsetningsvekst på over 5%! Og medlemsveksten for desember er 20% høyere enn i fjor. Dette er veldig positivt. Det som bekymrer oss mer er en trend mange kaller Digital Motivation, eller digital motivasjon på norsk. Jeg kan sende deg en artikkel fra Bergens Tidende; “Her er de beste treningsappene“. Vi har snakket med noen av våre personlige trenere og tilbakemeldingen  er entydig; Dersom vi begynner med dette risikerer vi kannibalisering og stor misnøye blant PTene. Vi har så mye investert i våre PTer at det vil skape store problemer for oss. 

Konsernsjef: – Etter to måneder med planlegging og budsjettering for 2015, så har vi allerede nok utfordringer vi må ta tak i. Vi har neppe kapasitet til å holde på med ting som ligger utenfor vår kjernevirksomhet. Den forretningen som faktisk gir oss penger inn i kassa – og bonus i lomma. Jeg har betrygget styret med de siste tallene og de var meget fornøyde med både innsats og resultater. De har selvfølgelig også forståelse for at konkurransesituasjonen er mye mer krevende nå, men derfor må vi ikke miste fokus. Fusjonsplaner blir lagt på is. Ta nå en velfortjent juleferie, spis godt og prioritér familie og venner. Det blir enda tøffere å klare samme vekst fremover slik det foreligger i budsjettet for 2015. God jul!

 

I neste og siste del av artikkelserien møter vi Generasjon X og Y et år senere hvor konsernsjefene holder hver sin tale om hvordan den langsiktige effekten har vært gjennom det siste året. Kommer snart…

 

Er det kun Salg og Marked som skal tenke på kundene? Og hvorfor vil de det?

4. September 2014

Del to av artikkelen Kundedrevet virksomhetsstyring? Er det ikke det vi alltid har gjort?

Hvorfor

I denne artikkelen ønsker forfatteren å debattere hvorfor bedrifter ender opp med å la interne problemer/behov styre handlinger og beslutninger, fremfor å være kundedrevet, som de fleste sier at de ønsker å være.

I første ledermøtet med treningskjeden Generasjon X, er vi vitne til at temaer for møtet handler om interne anliggende:

  • gjennomgang av IT-sikkerhet
  • budsjettprosessen
  • nytt IT-system for kundeoppfølging (CRM) 

Generasjon Y har en annen tilnærming hvor de organiserer seg ift sine primærmålgrupper, selvom de sliter med de samme utfordringene. Diskusjoner starter utenifra og innover.

Generasjon X følger den tradisjonelle måten å organisere bedriftsstrukturer. Organiseringen med avdelinger som salg og marked, økonomi og IT gjenspeiler interne strukturer. IT-sikkerhet, budsjetter og kostnadskontroll er alle interne problemer/behov som de ulike lederne jobber med. Det nærmeste vi kommer kundefokus i møtet er et innspill om at salg og marked må ha nye midler for å få på plass et CRM-system.

Hvilke insentiv har IT-avdelingen for å bry seg om kunden? IT blir ofte målt på hvor stabile systemene er eller hvor raskt de klarer å levere IT-løsninger ut til forretningen. Et kostsenter. De blir ikke målt på om kundene er fornøyd eller om kundene kommer tilbake. (Riktignok er det en sammenheng mellom stabilitet og kundetilfredshet, men det siste omfatter også mye mer).

Økonomiavdelingen har som formål å ha kontroll på – og gjerne holde nede – kostnadene i bedriften. De påvirker ikke inntektssiden og har sånn sett ingen insentiver til å bruke tid på å gjøre kundene fornøyde.

Er det da kun Salg og Marked som tenker på kundene?

Vi trenger resultater raskt!

Senere i artikkelen skal vi også delta i et nytt ledergruppemøte hos Generasjon Y, men i mellomtiden er vi på plass i et nytt ledermøte hos Generasjon X…

Konsernsjef: – Etter en lengre periode med stagnerende omsetning, og sist måned svakt fallende, har jeg analysert situasjonen nærmere. Mange av våre kunder rapporterer i en markedsundersøkelse utført av MMI at de er misfornøyd med oppfølging og at de ofte mister motivasjonen etter 1-2år. Jeg ble svært overrasket over å konstatere at veksten i år er den dårligste på fire år, og at vi i oktober mistet flere medlemmer enn noen måned tidligere. Vi må treffe tiltak nå, og snu denne farlige trenden. Hva gjør vi med dette?

Salg og Marked: – Trenden har vi forsåvidt sett en stund, og vi har hatt fokus på det, men faktum er at vi ikke har evnet å snu trenden. Årsakene til dette er flere, men vi har konkrete tiltak pågang. Ifm fjorårets budsjettprossess, så la vi frem et moderat vekstbudsjett på 3% fordi vi så disse problemene allerede da. Dette ble ikke akseptert og vi måtte oppjustere til 7%. Totalt for året har vi faktisk en vekst på 3%. Riktignok forventer vi et nulloppgjør når året er omme, om vi ikke snur trenden. Tiltaket for å redde årets budsjett er relativt klart. Resultater fra tidligere kampanjer viser gode resultater, og dersom vi kjører en kampanje neste uke og en i desember, vil vi kunne nå en omsetningsøkning på 3-5%. Til neste gang kan kanskje vi gjøre markedsundersøkelsen for å lære mer om kundene våre selv. Det skal også sies at IT-systemene har vært ustabile ifm tidligere salgskampanjer, hvilket vi naturligvis ikke råder over.

IT: – Ja, jeg så den komme. Og når sant skal sies så har vi vært rimelig frustrerte selv. Etter at vi flyttet driften ut av huset, så har det blitt vanskeligere å oppdage feil før produksjon, samt at det tar lenger tid å rette på feilene som oppstår. Hva gjelder nedetid ifm sommerkampanjen skyldes dette at driftsleverandøren hadde gjort noen programvareoppdateringer de mente ikke ville påvirke. Når det er sagt opplever vi at etterspørselen fra linjen er langt høyere enn vår kapasitet. Listen over bestillinger til forrige release var dobbelt så stor som det vi evnet å levere. Vi rekker aldri å levere noe helt ferdig, før vi har en ny release og en ny liste med bestillinger og forventninger fra linjen. Og alle sier at deres prosjekter har høyeste prioritet. I tillegg forsøker vi holde kostnadene nede iht budsjettet vi la i fjor høst, som betyr at vi bla ikke har hatt midler og kapasitet til å fjerne underliggende årsaker for ytelsesproblemene. 

Økonomi: – Ved å holde kostnadene nede, vil vi også øke marginene våre. Omsetning er ikke alt. Vi må også se på resultatet, når alle kostnader er dekket. Derfor har vi også satt i gang prosjekt Kostnadskontroll, hvor bl a IT bidrar med å utvikle systemstøtte for å bedre kunne kontrollere vårt forbruk og identifisere sløsing. Allerede etter to måneder så ser vi en målbar effekt på bunnlinjen, hvor det er gjort mange konkrete tiltak. Bl.a. har vi innført restriksjoner på hvor mye man kan utgiftsføre av treningsutstyr for våre ansatte. Det er jo ikke meningen at man skal sponse hele garderobenderes.

Konsernsjef: – Hvis ikke vi klarer å vise resultater innen budsjettåret er omme, blir vi nødt til å forfølge plan B som er foreslått fra styret. Plan B innebærer å starte dialog med vår største konkurrent for å vurdere en fusjon, hvor vi kan hente ut synergier og stå sterkere mot alle nykommerne. Ikke en hyggelig tanke, men det kan altså bli en nødvendighet for å tilfredsstille vekstkrav fra våre eiere.

Nok en gang ender møtet hos Generasjon X opp med intern fokus, selvom konsernsjefen faktisk gir ledergruppen noen veldig gode ledertråder for hvorfor kunder slutter. Det som er også er interessent er at alle valg og prioriteringer som gjøres virker fornuftige og lette å forsvare. Og akkurat det siste blir viktig når horisontan er 12 måneder og man føler man har mye å forsvare.

Vi må lære raskere!

I mellomtiden har Generasjon Y nettopp startet sitt ledermøte og opplever de samme utfordringene …

Konsernsjef: – Etter en lengre periode med stagnerende omsetning, og siste måned svakt fallende, har vi en alvorlig situasjon. Som vi lærte forrige måned er det for mange hos Mosjon som mister motivasjonen etter 1-2år. Vi har vært klar over situasjonen en stund og jobbet for å forstå bedre hvorfor, slik at vi kan treffe tiltak som gir varig effekt. I motsetning til erfaringene våre fra tidligere salgskampanjer. Men, nå haster det å iverksette tiltak for å snu trenden. 

Verdikjedemålingene våre for siste måned bekrefter også dette…

  • Nye medlemskap: 325 (-18%). Medlemmer fortsatt i prøvetid
  • Avsluttede medlemskap: 94 (+20%). Dette er ikke inkludert pilotkunder.
  • Tilfredshet blant medlemmer (1-6): < 1år: 4,7, 1-2år: 3,22, 2-3år: 3,5, >3år: 4,5
  • Vervede medlemmer: 270 (+20%)
  • Totalt antall medlemmer: 6200

 

Pga den alvorlige situasjonen ift omsetning og frafall i medlemskap, har jeg ikke valgt ut noen nye hypoteser denne gangen. Vi må jobbe videre til vi har forstått bedre de underliggende årsakene som gir denne effekten. Hva har dere funnet ut siden sist?

Rehab: – Dette påvirker ikke min målgruppe nevneverdig, men vi har intervjuet noen utvalgte rehabiliteringskunder og lært et par intessente ting. Bl.a. er det et klart fall i motivasjon ift å komme tilbake til samme fysiske nivå som før skade. Dette gjelder spesielt de som har hatt skadefravær i 2-4mnd, og har en klar sammenheng med at veien tilbake er lengre og tyngre.

Mosjon: – Hva med de som har lengre skadeavbrekk?

Rehab: – De klarer seg merkelig nok bedre. Vi jobber med å kartlegge dette nærmere, men hypotesen vår er at de som har vært borte mindre enn 4mnd fortsatt godt husker den formen de var i. Det føles derfor mentalt sterkere at veien er lang og hard.

Mosjon: – Dette er veldig sammenfallende med resultater vi har funnet ift mosjonskunder, uten skadeavbrekk, men avbrekk av andre årsaker. Hadde ikke dere også noen tilsvarende hos prestasjonsutøvere, Prestasjon?

Prestasjon: – Blant disse medlemmene, med over gjennomsnitlig konkurranseinnstinkt, finner vi mange ledere med god økonomi. Men, disse sitter også godt fast i tidsklemma, og er statistisk sett de som tilbringer minst tid på treningssentrene. Noen av disse legger til seg andre treningsvaner opp mot konkurranser og dropper senteret, mens andre er mer jojo-utøvere som tar seg lange pauser f eks etter endt skisesong.

- En annen interessent observasjon er at de har begynt å droppe fra på PT-programmene (forfatters anmerkning: PT = Personlig  Trener). Dette følger forsåvidt samme mønsteret som for trening på senter. Vi har sett på tiltak for å i møtekomme utøverne i disse “downperiodene”, og vurderer bl.a. en digital helsesjekk som inkludere resultater fra tester man må gjøre på sentrene. Samtidig ser vi at vi ikke kan tvinge folk inn på sentrene, og jobber med å legge frem helt nye forretningsmodeller knyttet til å møte utøverne der de er og når de kan trene. I 2016 skal 25% av inntektene fra prestasjonsutøvere komme fra utenfor sentrene!

Mosjon: – Vi vet ennå ikke nok om de underliggende årsakene til å beslutte endelige tiltak, men vi vil designe og gjennomføre noen markedseksperimenter de neste par ukene for å få bekreftet eller avkreftet våre hypoteser. Dette vil gjøres mot et mindre, men representativt utvalg av målgruppen, for redusere risiko.

Konsernsjef: – Dette er en kritisk periode for oss. Våre eiere forventer resultater, samtidig som vi ikke må miste troen på våre prinsipper om å alltid forstå underliggende årsak til kundeadferd før vi gjør større endringstiltak. Vi må validere våre antagelser raskere! Om vi kan komme opp med godt nok dokumenterte resultater på årsaken til frafall av medlemmer og omsetningssvikt i løpet av to uker, vil vi ihvertfall kunne utsette spørsmålet om fusjoner for å øke omsetningen. 

Så er det da slik at kun salg og marked (hos Generasjon X) bryr seg om kundenes problemer? Ja, det gjør de nok (og foreslår selv å være mer involvert i kundeundersøkelser), men i praksis så har forventningene fra budsjettprosessen og behovet for kortsiktige gevinster bestemt at eneste mulige tiltak er nye salgskampanjer med pris som virkemiddel. Et helt logisk valg som er lett å forsvare i verdensbildet som Generasjon X har malt.

Effekten

Nå har vi opplevd at begge ledergrupper faktisk gjør fornuftige og veloverveide beslutninger ift deres funksjoner – og hvilke forventningene som eksisterer. Forskjellen ligger i effekten. Mens, Generasjon X er opptatt av tiltak som gir rask effekt gjennom kostnadskutt og salgskampanjer, er det mer usikkert hvordan Generasjon Y vil håndtere utfordringen. Det store spørsmålet som vi skal få svaret på neste gang er hvilken effekt dette gir på lang sikt.

 

Tom J. Bang (41) is a passionate and visionary serial entrepreneur with a special love for the mystery behind people, culture and organisations. A true believer in learning by doing while laughing. As COO at The Lean Software Development company ITERATE his mission is to help established organization succeed with innovation when times demand change. Follow is voyage here: @tomjohannesbang.

Stop believing in me, please

20. August 2014

Some 15 years ago I told everyone around me I had quit smoking yesterday.

The response was overwhelmingly supportive and enthusiastic. “Great for you!”, “You can do this!” and so on.

Utterly discouraging.

A few, thank god, were skeptical. “I’ve heard that before,” they would say as I chewed away on my carrot sticks. “You can’t even get up for math lectures. You have no discipline. I bet you’re back on those cigarettes faster than we empty free beer.”

Presto. I haven’t smoked since.

What motivational drivers are better at work? People who believe in us and are supportive, or people who think we’re wrong?

I’ve realized I prefer being driven by people who think I’m wrong. (Provided they give me the opportunity to prove I’m right.) It’s inherently motivating, it helped me quit smoking, but there are some more important benefits as well:

Read more…

- Kundedrevet virksomhetsstyring? Er det ikke det vi alltid har gjort?

19. August 2014

Inspirert av tanker fra Lean filosofi og tanker fra Beyond Budgeting.

Del 2 av artikkelserien finner du her. Del 3 kan du lese etter del 2. God reise!

 

Et tankeeksperiment

Denne artikkelserien ønsker å utfordre noen etablerte sannheter knyttet til hvordan de fleste virksomheter styres, bl a rundt den etablerte måten å gjennomføre budsjettering. Det interessante er at de fleste ledere vi snakker med, selv ikke liker budsjettprosessen, fordi konkurransen og markedet endrer seg så raskt at det er umulig å vite hva behovet er 3-6 måneder frem i tid. Hvorfor fortsetter vi da på denne måten?

Hva om ALT vi gjorde i vår bedrift var tuftet på å forstå og løse kundens problem/behov? Og alle saker som ble diskutert i ledermøtene hadde direkte utspring i et konkrete mål om å forbedre kundeopplevelsen – eller kundereisen.

Er det ikke det vi alltid har gjort, tenker du. Kanskje. Bli med og observér et ledermøte hvor virkelig alle beslutninger er utledet fra kundens behov. På slutten av denne artikkelen kan du lese utdrag fra et annet ledergruppemøte, hvor det er andre prioriteringer som driver beslutningene.

Read more…

Learn the new JavaScript features coming in EcmaScript 6

6. August 2014

EcmaScript 6 (ES6) is the future of JavaScript. It is highly anticipated and contains many useful features seen in other programming languages like Python and CoffeScript. At Iterate we had an internal ES6 workshop where we went through some of the new ES6 features. We wanted to share the work we did preparing the workshop in this blog post. We recommend that you do the tasks right after reading about each feature.

ES6 is not fully implemented in any browser yet, even the specifications are not finalized. Still there are a number of good options for how to use ES6 features today. We use es6ify which relies on Google’s traceur. Together with Browserify and Gulp we transpile our ES6 code to ES5.

Our set up is availble in our GitHub repo with helper methods for some of the tasks. There you can also find a solutions branch with suggestions for how to solve the tasks.

There is a long list of features and improvements in EcmaScript 6 (see the ES6 draft or the features supported by Traceur). In this workshop we made a selection of features to go through; template literals, default parameters, arrow functions, destructuring, rest parameters, spread operator and generators.

Read more…

Why we accept Bitcoin

12. June 2014

Since its launch in 2009 Bitcoin has become accepted in increasing numbers of shops and services around the globe. As of writing this post there are 9326 places listed on spendbitcoins.com and 4359 on coinmap.org. If you happen to have Bitcoins, you can use them to pay for pizza, manicure, artworks, web hosting, geeky t-shirts, online dating and even Space travel. But why did an IT consultancy (aka: we) decide to accept Bitcoins, and to deal with it at all? Few weeks ago an article was published in a local news-site (in Norwegian) about us accepting bitcoin where we gave some reasoning. We thought to take it one step further and talk a bit more about the “why” behind it.

 

Because Community

It all started with our developer Jakob, who showed great interest in Bitcoins. Since then we held sessions both internally and openly about introducing Bitcoin to people (see picture). For free, because sharing is caring. Here in Norway Bitcoin enthusiasts just started to form nests of interest. Here is one facebook group operating in Norwegian and this meetup group mostly in English.

Bitcoin for beginners - intro to the “what” and “how” of Bitcoin

Bitcoin for beginners – intro to the “what” and “how” of Bitcoin

Read more…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 87 other followers