Hvordan passer Lean inn i tradisjonelle prosjekter?

I den siste tiden har jeg hatt glede av å delta i en tankesmie om bruk av Lean i IT-prosjekter. I tankesmien har det deltatt både ingeniører, advokater og økonomer. Ideen har vært å få ulike perspektiver på hva som er de praktiske utfordringene i slike prosjekter, både fra leverandørsiden, kundesiden og det juridiske. I smien har vi hatt med Iterate fra leverandørsiden, Belief som representant fra kundesiden og Bull & Co fra juridisk.

Arbeidet har bestått i å sammenligne de tradisjonelle prosessene med de arbeidsmåtene Lean foreskriver. På den måten har vi klart å tegne et kart som beskriver veien frem til å utnytte potensialet til Lean i dine IT-prosjekter. Hva er potensialet til Lean? Riktig utnyttet kan det oppsummeres på denne måten:

  • Lavere investeringer og dermed lavere risiko
  • Tidligere Return-On-Investment og dermed mer lønnsomme prosjekter
  • Bedre feedback og dermed bedre løsninger for sluttbrukeren

Arbeidet med dette skal resultere i et veikart fra tradisjonelle til innføring av Lean i organisasjonen. Det vil være fokusert på utfordringer fra de ulike ståstedene i tankesmien. Det ser ut til å bli i form av et frokostseminar torsdag 8. oktober 🙂 Følg med!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s