Mål, budsjett eller estimat?

I løpet av det siste året har jeg satt meg inn i Beyond Budgeting. Blant annet har jeg lest boken til Bjarte Bogsnes, som jeg fant meget interessant. Når jeg leser prøver jeg å trekke paralleller til IT-bransjen. Ved å sammenligne budsjetter med estimering fikk jeg en liten ekstra innsikt som jeg deler her.

I Beyond Budgeting omtaler man et av problemene med det tradisjonelle budsjettet – det er på en og samme tid både målsetning, forespørsel om ressurser og estimat. Ideen i Beyond Budgeting er at disse bør deles opp i tre separate tall:

  1. Estimatet – med det vi vet nå tror vi at vi kommer til å bruke så mye penger
  2. Målet – vi mener at det bør være bedre måter å gjøre dette på, dette er vår ambisjon
  3. Forespørsel om ressurser – estimatet er bare et estimat, vennligst sett av så mye penger til dette formålet

Her er målet lavere enn estimatet, og estimater er lavere enn ressursforespørselen. På denne måten får man utfordret estimatet, på samme tid som man ikke trenger å gå til ledelsen for å be om mer penger selv om man bommer noe på estimatet.

Parallellen jeg trekker er til estimering i IT-bransjen. For et gitt prosjekt eller en bestemt iterasjon blir vi bedt om å estimere tid- og ressursbruk. Kunne vi med fordel ha delt dette oppi flere ulike elementer, akkurat som for budsjettene i Beyond Budgeting?

I så fall ville selve estimatet ha vært vår beste gjetning. Vi kunne satt oss selv et ambisiøst mål, slik at vi kunne utfordre oss selv og finne kreative løsninger. Om estimatet skulle slå feil har vi allikevel litt ekstra å gå på, så slipper vi canossagang til den som sitter på ressursene. Estimater er jo tross alt bare estimater.

2 Comments

  1. Ble akkurat ferdig med boka Beyond Budgeting og det var utrolig spennende å se hvordan hele denne tankegangen passer som hånd i hanske med veldig mye av det vi har jobbet med i it-industrien de siste årene. Konsepter og ideer fra smidig, scrum, lean, virksomhet 2.0, osv som går på desentralsering, avbyråkratisering, selvorganisering, tillit, økt rasjonalitet, kontinuerlig kommunikasjon, kontinuerlig planlegging, mindre upfront arbeid og den forståelse om at man ikke kan forutse fremtiden. Samtidig er jo også hele Beyond Budgeting tankegangen mer og mer valid i kontekst av rendyrket kunnskapsøkonomi/industri og jeg tipper at flere selskaper vil prøve å tilnærme seg dette fremover. Ting endrer seg som kjent mye raskere enn før og vi trenger ledelsesmekanismer som tar innover seg nettopp dette.

    Og jeg tror definitivt at vi kan lære noe av BB-folket, samtidig som de kan lære mye av oss. Det er en spennende tanke det du har rundt estimering, jeg synes altfor ofte at estimater i it-prosjekter inneholder for mye irrelevant (risiko, politikk, buffere osv) og at en slik tilnærming kunne gjort estimeringsprosessen mer åpen og rasjonell!

  2. Interessant tanke! Helt klart en diskusjon å ha over en fagpils. Hvilke konsekvenser vil dette få? Hvordan burde det håndteres i kontrakter f.eks.? Hvilke interessenter ville fått mer / mindre risiko.

    Må få lest boken snart også, så takk for påminnelsen! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s