Tre råd for godt enterprise-søk

Gratisverktøy gjør enterprise søk mer enn bra nok for vanlige norske bedrifter. Men for at søk skal levere verdi er faktisk relativt enkle råd viktigere enn prislappen på søkemotoren.

Det finnes ikke noe mer irriterende enn å klikke og lete rundt på nettet på jakt etter informasjon man ikke finner. En irritert kunde forlater et nettsted etter kort tid. Noe av problemet er at det er vanskelig å strukturere websidene slik at sidene er enkle å finne frem til for alle.

Bedrifts-søkemotorer, eller såkalt enterprise-søk, utgjør en slags universalløsning på problemet, siden brukerne er vant til å finne fram på internett med søk. En søkemotor har potensial til å gi brukere rask tilgang til alle former for informasjon, helt fristilt alle former for struktur.

Dette har åpnet et marked, som så langt har vært dominert av verktøy med høy lisenskost. Produktfunksjonalitet og ytelse har gjerne vært hoveddriverne for å få søket til å virke bra.

Gratis er bra nok

Men dette bildet har sakte, men sikkert forandret seg. Nylig skrev The New York Times at ”Lucene gir søkeprodukter fra leverandører som Microsoft, Google og Autonomy en real kamp om pengene”.

Det verktøyet avisen hadde sett på var Apache Lucene/Solr. Dette er et Open Source verktøy som gjør omtrent den samme jobben som de lisensbaserte verktøyene. Om ikke alt er likt, og med mindre behovene er spesielle, inneholder Apache Lucene/Solr alt en vanlig norsk bedrift trenger for å lage gode søk.

Tre gode råd

Dersom man tar i bruk basis funksjonalitet i søkemotoren, og har et bevisst forhold til hvordan informasjonen lagres, blir søk mye mer nyttig for brukeren. Søk er best hvis det ikke kommer alt for mye informasjon tilbake, og hvis det er enkelt å forbedre søket for å øke treffsikkerheten underveis.

Her er noen råd for hvordan det kan gjøres:

1) Filtrering (facets)

Med god filtrering kan informasjon aksesseres på tvers av sidestruktur, og bidra til å gjøre søket mer presist og levere bedre resultater raskt.

Filtrering med metadata (tagging) krever imidlertid at man har et bevisst og konsistent forhold til måten informasjon merkes på, og at denne merkingen gjøres både med ny og gammel informasjon.

Å benytte metadata åpner mange muligheter, men det stiller også krav til at man gjennomfører merking av data over tid. Et alternativ er å la søkemotoren trekke ut metadata av artiklene for deg, for eksempel basert på ordlister eller ofte brukte ord i tekstene.

2) Autocomplete

En annen funksjon som gjør søk mer effektivt er å la søkemotoren foreslå avslutninger på ord og setninger i søkefeltet. I motsetning til å merke informasjon med metadata, er dette en funksjon som er enklere å implementere. Fordelen for brukeren er at man unngår typiske skrivefeil, og at man kan få innspill til interessante søketermer mens man søker.

3) Søkeordforslag (More like this)

Dette er en funksjon som gjør det lettere for brukeren å finne fram til riktig informasjon. Etter hvert søk vil systemet foreslå relevante tilleggsøk på relaterte søkeord. I tilfeller der riktig informasjon ikke kom fram i søkeresultatet, kan søkeordforslag gi brukeren bedre søk direkte, eller i det minste ideer til et nytt søk.

Blir viktigere

Stadig mer informasjon gjøres tilgjengelig på nett, og brukere og kunder er i økende grad avhengig av å få hjelp fra nettsteder.  Søkefunksjoner gir en utmerket mulighet til å yte bedre service, men det fordrer at verktøyene brukes på riktig måte.

Det er mange måter å gjøre søk bedre og mer relevant. Vi mener disse rådene er både viktige og enkle å ta i bruk, og de gir både verdi hver for seg og sammen.

Uansett mener vi at for vanlige norske bedrifter er måten man setter opp og bruker søkemotoren på langt viktigere enn navnet på verktøyet man velger.

1 Comment

  1. Open source baserte søkemotorer som lucenebaserte Solr og Easysearch (.NET) gir svært effektive enterprisesøk, ingen tvil om det!
    Et godt søk på nettsidene er sentralt som Jan Eirik skriver. Det er en økende mengde brukere som navigerer via søk. Man kommer inn på nettstedet via en søkemotor (og da ikke til forsiden) og fortsetter navigeringen i nettstedet via søk. 3 svært gode råd for søkenavigasjon.
    Håper mange tar dem til seg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s