OpenERP

OpenERP er, som navnet antyder, et åpen kildekode ERP-system som blir utviklet og vedlikeholdt av selskapet OpenERP i Belgia. Det at systemet er åpen kildekode innebærer at koden til systemet er fritt tilgjengelig og at man står fritt til å gjøre endringer i systemet så lenge man publiserer disse.

Dette har blitt gjort av mange som har tatt systemet i bruk. En fordel med åpen kildekode er at feil kan oppdages og rettes raskt, enten av kunden selv eller en systemintegrator. Dette til forskjell fra proprietær programvare der kun produsenten kan gjøre endringer. En ytterligere effekt av at det er åpen kildekode er at man ikke har lisenskostnader ved å bruke løsningen. Kommersielle support og vedlikeholdsavtaler kan tegnes med OpenERP og partnere.

OpenERP har et nettverk av systemintegratorer (partnere) i 26 land, og Iterate er i ferd med å blir partner, som det første selskapet i Norge. OpenERP mottok nylig EUR 3 000 000 i kapital for å drive videreutvikling av systemet. OpenERP er modulært og kan settes opp til å dekke mange ulike behov, og det scorer slik sett høyt på fleksibilitet til å kunne tilpasses prosesser og organisasjonsstrukturer hos kunden. Funksjonalitetsmessig dekker man blant annet:

– Generell regnskapsføring med budsjett
– Analytisk bokføring (for eksempel prosjektregnskap eller relatert til avdeling/ksted-dimensjon)
– Faktura (inngående og utgående)
– Lager (med forecasting i forhold til estimert ledetid på bestillinger og salg). Støtter både egne lager og fjernlager. Ferskvarer.
– Produksjon med multinivå bill-of-materials/oppskrifter
– CRM og salgsstøtte
– Dokumenthåndtering og interndokumentasjon (wiki). Integrasjon mot bl.a. Outlook.
– HR (lønn, personaloppfølging, ansettelseskontrakter)

En sammenligning av en del ERP systemer finnes på dette nettstedet: http://evaluation-matrix.com. Som partner får Iterate blant anet tilgang til teknisk ekspertise, samt anledning til å holde kurs for brukere og administratorer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s