NSB og Trafikanten: JA, vi vil støtte Google Transit!

Snart vil det bli enklere å reise miljøvennlig på Østlandet. Denne høsten har nemlig kollektivselskapene startet arbeidet med å få reiseplanlegging integrert i mobiltelefonkartene. Når jobben er gjort, kan reisende utnytte all stedsinformasjonen i mobiltelefonen til å få visuelle ruteforslag for buss, trikk, tog og t-bane. Dette skjer etter et privat initiativ som viser at det nytter å bry seg! For engasjerte borgere i resten av landet er det bare å henge seg på, så kan mobil reiseplanlegging bli en realitet også i ditt distrikt.

Bakgrunn: Mobile kollektivtjenester er ubenyttet i Norge

Bruken av mobiltjenester har ekspodert de siste årene. De elektroniske kjæledeggene bidrar med sosialisering, underholdning og distraksjon.

I Norge har mobiltelefonene imidlertid ikke kunnet utføre en nyttig oppgave de faktisk er designet for: De kan ikke planlegge kollektivreiser. For selv om alle moderne mobiler kan vise reiseinformasjon og ruteplanlegging i standardkartet, har ikke dette fungert hos oss. Grunnen er at kollektivselskapene våre ikke deler kollektivinfo med Google, som med sin Transit-løsning tilbyr ruteplanlegging i mobiltelefoners standardkart.

Etter å ha erfart hvor bra dette fungerte i utlandet, intensiverte jeg i vår lobbyvirksomheten med å få Trafikanten og NSB til å dele rutedata med andre informasjonstilbydere. Jeg samlet e-post-adresser til ansatte i Ruter, Trafikanten og NSB og sendte tips om Googles løsninger. Dette hadde begrenset effekt. Så fulgte jeg opp med en Facebook-gruppe, men sosiale nettverk fører i seg selv ikke nødvendigvis til den innflytelsen man ønsker. Da tipset Even Westvang meg om at jeg kunne bruke kommuneloven for å få sak i Oslo Bystyre ved å lage en underskriftsaksjon.

Jeg hadde ikke noe politisk nettverk da jeg startet kampanjen. Det gikk trått å samle underskrifter. Men ballen fikk fart da jeg delte ut løpesedler på JavaZone 9. september. Der plukket Marius Jørgenrud i Digi opp saken og gav den fyldig omtale. Da passerte vi de 300 signaturene vi trenger i Oslo. Kampanjen ble også oppdaget av enkelte politikere. Ole-Erik Yrvin (Ap) tok opp spørsmålet 23. september i Akershus Fylkesting. Andre politikere som tok initiativ er Ivar Johansen (SV) og Sindre Buchanan (De Grønne). Også embetsverket fattet interesse, og 23. september var det dialogmøte mellom NSB, Trafikanten, IKT-Norge (ved Torgeir Waterhouse), Fornyingsdepartementet (ved Sverre Lunde-Danbolt) og meg selv.

NSB og Trafikanten lytter til innspill

Og så til den gledelige nyheten. Det har nå blitt klart at både NSB og Trafikanten vil støtte Google Transit.

NSB kom med første gladmelding i en e-post 10. september. Der skrev e-handelssjef Mari Flaaten:

Vi har nå fått mer info om hvilke løp vi må gjennom for å få opp dette, og vår intensjon er å tilby info i Transit. Det gjenstår fremdeles en del interne avklaringer og behandlingstiden for søknad hos Google kan være lang, så vil ikke love noe annet enn at dette nå er på listen over  ting vi ønsker å tilby.

Og utviklingsansvarlig Jan Åge Eriksen i NSB Persontog Salg fulgte opp 5. oktober:

Arbeidet med å integrere data i Google Transit er i gang. Vi håper at det i løpet av kort tid blir avklart hvordan og når rutetidene blir tilgjenglig.

Her kan det presisteres at NSB Persontog ikke dekker Nettbuss og Flytoget, som er egne selskaper.

På dialogmøtet i departementet fortalte også Trafikantens Bent Flyen at de har sendt en søknad til Google. Bent detaljerte videre i en e-post 7. oktober:

Trafikanten har tidligere hatt drøftinger med Google, og vi er nå i dialog med selskapet på nytt. Siktemålet er å få på plass en avtale som gjør det mulig å vise Trafikantens rutedata i Google Transit. Vi publiserer på labs.trafikanten.no når vi har noe konkret å berette.

Googles måte å vise reiseforslag krever også dekning av større områder hvor en kan reise fra alle punkter på kartet så signalet er at de ønsker data mest mulig samlet.

Som trafikant opplever jeg dette som svært bra nyheter, og som samfunnsborger er det vært inspirerende at politikere og embedsverk følger opp private initiativ. Når også NSB og Trafikanten gir positive signaler, kan det bety at vi ikke trenger å bringe saken opp for Bystyret (Det kommer vi tilbake til etter å ha hørt mer fra kollektivselskapene og etter rådslagning med folk som kan mer om politiske prosesser enn meg).

Uansett er erfaringen at det nytter å bry seg! Forhåpentlig kan kollektivtrafikanter på Østlandet om ikke alt for lenge vippe mobilen ut av lomma og få reiseforslag rett i standardkartet – akkurat slik de kan det i Danmark, USA, Japan og mange andre steder.

Utenfor Østlandet: Privat engasjement er nødvendig

Hva så med resten av landet? For at folk i Bergen, Trondheim, Tromsø og andre steder skal få mobil reiseplanlegging, må kollektivselskapene åpne datastrømmene sine til Google. Bent fra Trafikanten skriver: “[Google] ønsker data mest mulig samlet.” Kanskje har tiden kommet til at Norge skal få en nasjonal ruteplanlegger?

Fra et forbrukerperspektiv kan den beste løsningen være at Trafikanten får en samlende rolle for hele landet. Trafikanten ligger langt fremme når det gjelder andre kollektivinformasjonstjenester, særlig rundt sanntid, altså å varsle om kjøretøyene er i rute.

Med denne bakgrunnen kan miljøorganisasjoner vurdere å starte regionale underskriftskampanjer. Eksempelvis Natur og Ungdom bør kunne samle 500 underskrifter på fylkesbasis. Da har man krav på sak hos Fylkesmannen.

Til slutt: Tusen takk til de 600 som hittil har underskrevet kampanjen! Går alt som det skal blir det litt lettere for nordmenn å ta miljøriktige valg takket være dere.

Oppdatert 17. oktober og 1. november med bl.a. nye tilbakemeldinger fra NSB og Trafikanten.

6 Comments

  1. Hei Atle! Takk for kommentarer. Og beklager sent svar, jeg oppdaget dem dessverre først nå.

    Jeg er i utgangspunktet enig med deg. Slik Trafikanten oppfører seg i dag, bør de ikke formidle offentlige data av noen art. Så det måtte eventuelt skjedd en kulturendring, kanskje i form av en instruks fra data.norge.no. God distribusjon av data er helt essensielt. Eksempelvis the Guardian har gått foran med et godt eksempel med sin “Open Platform”.

  2. Liten kommentar til ditt brukerperspektiv avsnitt: Med tanke på at Trafikanten er av de verste på å holde tilbake data, hvorfor vil du da at de skal ha rollen med å samle data? Det som vil skje er at de tar inn data og holder dem under sin kontroll. Ingen åpne data uten restriksjoner, og bare Google Transit vil få utlevert data. Om noen skal samle data må de ha en nøytral rolle og forpliktelser om å levere det ut til alle åpent uten restriksjoner. Trafikanten passer absolutt ikke til den rollen, noe de har bevist gjennom alle år.

  3. Men hva med publisering av dataene. Skal de dele dem ut til publikum? Det er ikke bare Google Transit vi ønsket med underskriftskampanjen..

  4. Så bra! Det var sinnsykt digg med Google Transit når jeg var i NY og omegn for noen uker siden. Følg dem opp fremover 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s