Late og rike konsulenter?

I Finansavisen den 22/5/11 kunne vi lese i at norske IT-konsulenter er rike og late. Saken er også omtalt på dn.no, og løsningen på problematikken skal være å leie inn IT-utviklere fra Ukraina til en tredjedel av prisen.

Iterate har et polsk datterselskap og vi har gode erfaringer med å skape verdier for våre kunder i samarbeid med våre polske kolleger. Etter vårt syn er polske systemutviklere dyktige og faglig på høyden med norske systemutviklere. Vi har ingen grunn til å tro noe annet om Ukraina.

Vi observerer allikevel at denne saken fremstilles upresist. Det står at selskapet ComCom leier inn Ukrainske utviklere til en tredjedel av prisen. Hvilken pris er dette?

Pris kan uttrykkes på mange måter. Timepriser er enklest å sammenlikne, men de sier lite om risiko og verdiskapning. Vet ComCom om de får en optimal realisering av sin investering, simpelthen fordi timeprisen er redusert til en tredjedel?

Mange tror at tidlige, grundige spesifikasjoner og veldefinerte grensesnitt er veien å gå for å utvikle programvare. Mange erfarer at når utviklingen foregår i andre land, og kulturer, er dette eneste veien å gå. Mange erfarer at en slik tilnærming medfører at programvare blir utviklet, men merkverdig få ønsker å uttale seg om innovasjonsgrad og return on investment.

Det finnes mange meninger om hva som blir fremtidens metode for systemutvikling. Heldigvis er vi etterhvert alle enige i at det ikke er teknologien som løser disse utfordringene. Ei heller timepris. Nøkkelen til innovasjon ligger i samhandling.

IT-utvikling er krevende fordi kompleksiteten i IT-prosjekter vokser eksponensielt med størrelsen på prosjektet. Størst av alt er kompleksiteten i hvordan forretning og teknologisk ekspertise skal samhandle. Forretningen må forstå sine kunders behov, og teknologene må bruke dette til å forstå hvor de skal lete i et enormt løsningsrom.

Innovasjon skapes ikke ved å sende en kravspesifikasjon til et fjernt land med lave timepriser. Innovasjon skapes i tett samarbeid, med få politiske og kontraktsmessige hindre, og dyp forståelse både av forretningsdomene og teknologi.

Selskapet ComCom ønsker å spare penger, og tror løsningen ligger i Ukraina. Vi tillater oss herved å foreslå et eksperiment, som kan bekrefte eller avkrefte ComCom sin antagelse: Utarbeid først målbare parametre på investeringsnivå. De må formes slikt at man objektivt kan se hvilken gevinst de fikk fra en IT-investering. Dersom selskapet utvikler produkter bør måleparametrene omfatte tilbakemeldinger fra betalende kunder, tilstrømningsgrad av nye kunder og innovasjonsgrad i det som ble utviklet.

Gjør dette for to separate prosjekter. Et løses av et norsk konsulentselskap, som Iterate, der utviklerne har kompetanse på teknologi og systemutviklingsmetodikk. Et løses av ukrainske konsulenter. Trekk konklusjonen etter at løsningene har vært i produksjon minst et halvt år.

Vi gir herved en åpen utfordring til våre lesere: Stå gjerne frem om du mener du vet hva som blir resultatet av et slikt eksperiment. Hvilken tilnærming blir mest lønnsom? Hvilken tilnærming skaper mest innovasjon? I hvilket prosjekt ville du investert, dersom det var dine penger?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s