Spekulativ utvikling?

De fleste IT-satsinger som feiler, gjør dette på grunn av sviktende forutsetninger. Det være seg alt fra intrikate tekniske problemer til manglende resonnans i markedet og dermed utilstrekkelige inntekter, som ikke rettferdiggjør investeringen.

De som investerer i IT-utvikling baserer sin beslutning på en rekke årsaker, som enten er riktige eller gale. Selvfølgelig prøver de innen rimelighetens grenser å være sikre på at årsakene holder vann. Business caser, markedsundersøkelser og andre analyser er ofte brukt til dette formålet.

For sent

Det sier seg selv at en feilsatsing aldri ville sett dagens lys dersom de sviktende forutsetninger var kjent på forhånd. Dessverre oppdager vi som jobber med utvikling alt for ofte de sviktende forutsetninger alt for sent. Dette skjer alltid i store prosjekter med få store leveranser. Noen sier at dette er en del av hverdagen. Du vinner noen, og taper noen andre. That’s life.

Jeg synes en slik holdning er passiv. Riktignok er vi nødt til å gjøre antagelser for å være produktive, men vi må jobbe systematisk for å validere dem – så fort som mulig.

Det er alltid en sunn øvelse for alle som jobber med utvikling å se på arbeidet som blir gjort med en investor sine øyne. Ville vi jobbet slik vi gjør idag, dersom vi hadde investert vår egen årslønn? Hva ville vi gjort i et slikt scenario?

Vi ville validert våre antagelser tidligst mulig.

Et verktøy for å eliminere spekulasjon

Validering av antagelser starter med å skille fakta fra spekulasjon. I den påfølgende prioriteringen spør vi hvilke antagelser som er viktigst. Sagt med andre ord: Hvilken antagelse ville få størst negative konsekvenser for utviklingen dersom den var ugyldig?

Vi bruker iterasjoner til å utvikle små inkrementer av programvaren, i den hensikt å konvertere antagelser til fakta. Deretter setter vi fragmentene i produksjon slik at de blir tatt i bruk av reelle brukere.  Ingen kan argumentere mot hvor mange nye bruker som registrerte seg forrige uke, eller hvor ofte en ny funksjon blir brukt etter lansering.

Iterativ utvikling gjør at vi fortløpende tilpasser oss de fakta vi skaper. Dermed blir både vi og investeringen en del av virkeligheten.

Hvordan ville du investert?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s