Selvfinansierende IT

Visste du at programvareutvikling kan betale for seg selv?

De fleste private vekstbedrifter i Norge er små og mellomstore. De bruker som oftest en kombinasjon av standard programvare. Noen har også skreddersømløsninger for spesielle behov.

Allikevel lurer mange på hvordan IT-bruken deres egentlig fungerer. Kunne vi jobbet smartere? Hvor lønnsom ble forrige IT-anskaffelse? Er vi tilstrekkelig forberedt på tidene som kommer?

Som IT-konsulentselskap retter Iterate seg mot kunder som trenger ikke-standard programvare, eller som trenger å få forskjellige standardprogrammer til å snakke bedre sammen. IT-utviklingsprosjekter er kostbare, og de innebærer høy risiko, fordi kunden som regel må investere en betydelig sum lenge før prosjektet blir verdiskapende.  Slik skreddersøm er derfor vanligst i store organisasjoner.

Hva gjør da små og mellomstore bedrifter med behov for slike prosjekter?

I samarbeid med nasjonalt og internasjonalt fagmiljø, har vi laget en metode for å utvikle programvare iterativt. Vi kaller metoden Selvfinansierende IT, og målet er å redusere investeringen, uten å redusere muligheten for verdiskapning.

Eksperimenter viser at barnehagebarn som får 20 stenger spaghetti, litt hyssing, teip og en marshmallow, klarer å bygge et tårn høyere enn det toppledere, som får sammen oppgaven, klarer. Årsaken er at barn umiddelbart starter byggingen av tårnet, og jobber stegvis frem til tiden er ute.

Slik jobber vi også, og det er derfor vi heter Iterate. En iterasjon varer noen uker, og leverer programvare som gir din bedrift verdiskapning. Pengene du tjener på programvaren kan du bruke til å finansiere neste iterasjon.

Vi levererer slike iterasjoner til kunden er fornøyd. Dette gir lavere risiko og raskere inntjening. Erfaring viser også at det gir dere bedre løsninger. Hvorfor? Fordi kunden får påvirkningskraft underveis. Fordi kunden lærer underveis. Fordi vi lærer underveis.

Dermed blir det også mulig for vanlige bedrifter å utnytte IT til å skape noe nytt.

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s