Featurefellen – prosjektet ditt lever på kreditt!

På tv 3 går det et program som heter Luksusfellen. Her møter vi folk som bruker mer penger enn de tjener og som står konstant i fare for å gå bankerott. Til slutt trenger de hjelp av luksusfellens økonomer for ikke å gå personlig konkurs.

Bilde: SqueakyMarmot (Flickr Creative Commons License)

Et prosjekt som lever over evne har mange likhetstrekk med de som har gått i luksusfellen. Man ønsker stadig mer funksjonalitet, samtidig som det ikke ofres mange tanker på den virkelige verden med tidsfrister og budsjett. Alt går vel fint bare vi får inn denne killer-featuren?

Om man ikke har nok penger på bok til å kjøpe seg noe man har lyst på står kredittkortselskapene nærmest i kø for gi deg kreditt. Dermed kan du bruke penger du ikke har, og få ny tv på dagen. Mye av det samme kan skje med prosjekter. Det er veldig mye som er planlagt, både nyttig og ikke fult så nyttig funksjonalitet, og alt være med før man går i produksjon. For mye funksjonalitet har fått høyeste prioritering, man vil ha alt på en gang; og da går prosjektet i featurefellen. Resultatet blir ofte at ingenting kommer i produksjon innenfor tidsfristene, og budsjettene er blåst for lenge siden.

All funksjonalitet som ikke er helt kritisk for at programmet skal fungere kan ses på som ting man ikke har råd til. Først når den mest verdifulle kjernefunksjonaliteten er i produksjon, kan man unne seg litt cafe latte, champagne og Louis Vuitton, hvis tid og budsjett tillater.

Løsningen for de som har gått i luksusfellen og featurefellen er den samme; stopp overforbruket! Har man ikke penger på bok, så kjøper man ikke ny tv. Har man ikke noe funksjonalitet ute i produksjon, så øker man ikke scope.

I luksusfellen underskriver personen som er på vei inn i konkurs en fullmakt. Denne gir økonomene full råderett over personens økonomi og eiendeler. Kanskje trenger vi en liknende fullmakt for prosjekter, hvor man gir råderett over funksjonalitet og produksjonssetting til en “feature-økonom”? Kunne det hjulpet prosjektene ut av featurefellen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s