Entreprenør og tyrann

Oppdatering: Denne saken har nådd Dagens Næringsliv.

Da Apple sin lansering av nettskytjenesten MobileMe brøt sammen i 2008, kalte Jobs sammen til et møte med alle utviklerne bak løsningen. Han startet møtet ved å si: “Dere skal alle hate hverandre for å ha skuffet hverandre”. Deretter begynte han å avsette team-ledere på stedet, før han forlot dem med forventningen om at problemet skulle bli løst.

Dette og flere historier forteller noe om Jobs sin lederstil, som blir beskrevet som autoritær, detaljstyrende og uforutsigbar, og i DN 25. august kunne vi lese at også Steve Jobs sin etterfølger Tim Cook er kjent for å være en tøff og konkurransedrevet leder.

Steve Jobs er imidlertid også kjent for å være karismatisk og visjonær. Dette er en egenskap hans etterfølger ikke deler med ham.

Den optimistiske Apple-fan tenker kanskje at likhetene mellom Jobs og Cook er større enn deres ulikheter, og at Cook vil holde stø kurs mot nye nyvinninger. Det er tross alt Steve Jobs med sin lederstil som har skapt det Apple vi kjenner idag. Blir ikke Cook simpelthen en forlengelse av Jobs? Autoritære ledere kan tenke det samme, og bli inspirert til å holde stand.

Skal vi lære noe av Jobs, så må vi huske at han er en fantastisk entreprenør, produktutvikler og historieforteller. Med sine i-er, borer han seg dypt inn i vår bevissthet og planter frø av børstet stål, plastikk-kuber og glossy berøringsflater. Frøene spirer og vokser til et sug etter nye opplevelser fra produktene fra underdogen, som skapte fremtiden.

En spesielt begavet person som Jobs kan skape legitimitet for sine dårlige sider, ved å assosiere dem med sitt talent. Med Jobs er det entreprenøren som legitimerer tyrannen.

Ved en fiasko finner man ofte den bakenforliggende årsaken gjennom grundig analyse. Det er langt farligere å forsøke å lære av en suksess. Da står vi alle og påberoper oss æren. En produktutvikler gir den til idéene, en økonom gir den til finansieringen, en leder gir den til lederstilen. Som regel har ingen av oss rett. Derfor er det også så sjeldent en suksess gjentar seg.

Skal vi lære noe av Apple, så er det ikke lederstil. Selv om Tim Cook er autoritær, er han et eple som faller langt fra Jobs sin stamme. Han er uten saftigheten, syrligheten og substansen. Han er et eple uten det ekstra. Han er en autoritær leder uten visjoner.

Uten visjoner ville vi aldri ha hørt om Steve Jobs. Akkurat som Tim Cook. Han vil våre barn og barnebarn aldri ha hørt noe om.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s