Innovasjon i større organisasjoner

Mange større bedrifter har innovasjon høyt på agendaen og streber etter å øke sin innovasjonsstyrke. Det viser seg imidlertid vanskelig, hvor utfordringen hos mange ligger i selve bedriftskulturen. Innovasjon handler om evnen til å fornye og tilpasse produkter, tjenester, prosesser etc for å være konkurransedyktige i sitt marked. De fleste er enige om at det finnes bedre og mer helhetlige måter å drive innovasjon og verdiskapning, men har vanskeligheter for å finne de rette virkemidlene for å få det til å skje i praksis. Så hva skyldes dette?

Det viser seg at problemet delvis ligger fundert i frykten for å miste kontrollen (eller følelsen av å ha kontroll). De selskapene som har lykkes med innovasjon har bygget hele sin bedriftskultur hvor det å lære, samt validere læringen, er den viktigste styringsparameteren. De har bygget en lærende organisasjon. Hva skal til for å bygge en lærende organisasjon?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s