Iterate støtter Digitalt personvern

En stor andel av de oppdragene vi i Iterate utfører for våre kunder gjelder utnyttelse av de mulighetene et fritt og åpent internett gir oss – alt fra friheten til å eksperimentere med nye forretningsmodeller til selvbetjent saksbehandling og salg av varer og tjenester på nett.

I løpet av 2012 blir datalagringsdirektivet del av norsk lovgivning. Direktivet pålegger lagring av trafikk- og lokaliseringsdata fra bruk av telefon, mobiltelefon, e-post og internett. Med andre ord hvem som kommuniserer med hvem, når det kommuniseres, og hvordan det kommuniseres. Kort oppsummert vil det digitale personvernet bli mye dårligere enn ellers i samfunnet.

Som selskap har Iterate sjelden lagt seg opp i politiske diskusjoner. Et klart unntak er der lovgivning eller reguleringer truer våre verdier og grunnlaget for vår eksistens. Datalagringsdirektivet er et slikt unntak.

Det svake personvernet på internett vil utgjøre et hinder for kunder som ønsker å benytte seg av nettbaserte tjenester. Direktivet er et skritt i retning av et mer lukket og kontrollert internett og en trussel mot den innovasjon og nyskapning Iterate er til for å støtte og fremme.

I forrige uke la vi derfor ut en avstemning ut for de ansatte. Spørsmålet alle skulle ta stilling til var om Iterate skulle gi  NOK 10 000,- til foreningen Digitalt personvern, som samler støtte til en prøving av Datalagringsdirektiv i norsk rett.

Avstemning om støtte Digitalt personvern

Alle de som avla sin stemme var positive til dette forslaget. Vi har derfor i dag overført penger til Digitalt personvern.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s