Den første uken – studentene forteller

Mandag kl 09:00 møtte vi spente opp hos Iterate sine lokaler i Bygdø Allé, klare for første dag på jobb. Det tok ikke lang tid før vi fikk informasjon om sommerens oppgave, som er å lage en guideapplikasjon for Oslofjorden. Utenom nyttig kurs i Lean Startup, gikk mesteparten av dagen med på å brainstorme rundt oppgaven.

Tirsdag morgen var det rett på foredrag om problemintervju, før vi delte oss opp i to team, Aliens og Jaws. Teamene skulle jobbe hver for seg de neste dagen med å samle inn informasjon om produktet gjennom problem- og løsningsintervjuer. Etter å ha jobbet med å sette opp problemintervju dro teamene ut i sola for å finne folk å snakke med. Teamene valgte å dra dit hvor folk var nogenlunde i ro og i passende settingen i forhold til oppgaven. Team Jaws tok ferga ut til Lindøya hvor de snakket med folk og foretok spørreundersøkelser på fergeturen, mens team Aliens fant folk på operataket, ved Oslo S og i Frognerparken. Tilbakemeldingen begge teamene satt igjen med i slutten av dagen var at folk ville ha hjelp til å finne steder som var interessante for dem å oppsøke. En av hypotesene våre var at klynger av turister er et problem. Det teamene oppdaget her var at turister som kommer hit har ikke så stort problem med turistklyngen, det er gjerne “litt av greia” når man er ute og reiser. De som syntes klynger av mennesker var et stort problem var gjerne de fastboende og turister som er i Oslo en lengre periode.

En av de mest interessante oppdagelsene var kanskje det at de som har bodd i Osloområdet hele sitt liv har lite eller ingen kjennskap til hva som er å oppleve i Oslofjorden.

Onsdag hadde vi en kort presentasjon om hvordan vi skulle utføre løsningsintervju. De neste 3 timene brukte teamene på å sette sammen tilbakemeldingene fra dagen for å komme opp med et konsept vi kunne vise til potensielle brukere. Team Aliens lagde en papirprototype av konseptet som de viste fram til 4 turister på operataket. Turistene viste stor interesse for ideen, de var villige til å kjøpe applikasjonen, og i tillegg hadde de mange kommentarer og forslag til forbedringer. Team Jaws lagde en flyer med et bilde av applikasjonen, pluss en QR kode for å sjekke interessen for ideen, hvor 2 av 50 besøkte siden.

Team Jaws snakket også med VisitOslo som mente at det ikke var noe interesse for applikasjonen. 

På torsdagen brukte gruppene dagen på å lage et minimum viable product (MVP). Denne skulle vises fram, sammen med en kort oppsummering av uka, kl 14.30 samme dag. Siste finish på presentasjonen ble gjort kl. 14.29, og få minutter senere var presentasjonene i gang. Gruppene fikk lagt fram hva de hadde gjort, hva de hadde lært og MVP’en de hadde laget. Tilbakemeldingene på presentasjonene var gode!

Tilbakemeldingene var kort fortalt at vi hadde kommet langt på vei etter å bare ha jobbet en uke, og at ideene vi hadde var gode. Det største problemet for begge gruppene var at vi hadde satset for bredt. Med bare 6 uker på å lage et ferdig produkt er det viktig å tenke smalt for at produktet skal få en så stor nytte for en kunde at de kan være villige til å betale for det.

Fredagen fikk ble Alien slått sammen med Jaws, og vi brukte det vi hadde erfart de siste dagene til å forme ideen vår videre.

Vi kom fram til at vi ville snevre inn ideen vår til å handle om å finne strender i indre Oslofjorden, da vi ser for oss at dette er et scope vi kan raskt lage en MVP til og som realistisk kan gjennomføres.

I tillegg er det et veldig aktuelt tema/problem for årstiden. Senere på dagen hadde vi et møte med Gaidaros Forlag om ideen vår, og her ble vi møtt med stor interesse! Vi avsluttet dagen med å lage en plan om neste ukes aktiviteter, hvor vi bestemte oss raskt for å lage en landingsside til vår app for å få tak i potensielle early adaptors som kan hjelpe oss med å forme produktet vårt videre.

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s