En prosessorientert uke!

Med en ny uke kommer nye muligheter. Etter en produktiv uke har vi kommet langt på vårt minimum viable product (MVP). Denne ble lagd ved hjelp av HTML, CSS og JavaScript, verktøy som raskt lot oss skissere layout og primær funksjonalitet. Dermed kunne vi fort komme oss ut av kontoret for å vise fram MVP’en til potensielle brukere. Våre potensielle brukere er i første omgang det som heter early adopters, personer som liker å teste og ta i bruk nye applikasjoner. Ved å holde intervjuer med disse brukerne håpet vi å få gode tilbakemeldinger for å kartlegge hvor bra applikasjonen treffer det ønskede marked. Ettersom vi bruker enkle verktøy** er det lettere å jobbe fleksibelt, hvor vi er forberedt på at krav til funksjonalitet kan forandre seg fra dag til dag.

Landingssiden vi satte opp forrige uke ga oss kontaktinformasjon til 18 personer. Disse kontaktet vi for nærmere intervju, hvor vi introduserte problemet vi ønsket å løse, samt hvordan vi planla å løse det. Intervjuene varte i gjennomsnitt rundt 20-30 min, hvor vi fikk mange gode og konstruktive tilbakemeldinger. Det som var konsistent i stort sett alle intervjuene, var at brukerne ikke visste hvor de ville søkt for å finne informasjon, bare at de ville brukt en søkemotor som for eksempel Google. De sa også at en informativ applikasjon med oversikt over strender, samt muligheten for å søke fram en ukjent strandperle, var noe de var villige til å kjøpe. Det var selvfølgelig visse variasjoner når det gjaldt hvor mye de var villig til å betale.. Hvor noen hadde sterke likhetstrekk med Onkel Skrue (det kan også ha vært for dårlig funksjonalitet, men vi velger å tro på det første). I tillegg til innspill på selve problemstillingen fikk vi gode tilbakemeldinger på hvordan applikasjonen best skulle utformes. Her var det feedback på hvordan applikasjonen kunne bli mer intuitiv, hva som var viktig for hver person med tanke på hvilken informasjon som ble vist til hver tid, og hvordan vi skulle unngå frustrasjonsmomenter. Intervjuene gir oss trygghet ved å bekrefte at det vi produserer har verdi og at vi er på rett vei. Dermed kan vi begynne å se på en implementasjon med mer slagkraft.

En mer teknisk raffinert implementasjon vil benytte seg av Backbone.js, som vi fikk en innføring i, tidlig forrige uke. Dette rammeverket vil sørge for at vi får god struktur i kodebasen vår, samt at vi utvikler en modulbasert arkitektur. Vi får da mulighet til å effektivt kunne utvikle komponenter i parallell, samtidig som vi kan opprettholde fleksibilitet ved å bytte ut og teste moduler.

På onsdag hadde vi en tur ut til Hovedøya, for å spille inn en liten teaserfilm til den nye landingssiden vår. Dette gjorde vi for å få flere interesserte i applikasjonen, slik at vi kunne fortsette å få  gode tilbakemeldinger i fremtidige intervjurunder. Disse intervjurundene vil benytte seg av den nye Backbone.js-versjonen av applikasjonen, og vil forhåpentligvis vise fremgang fra den forrige versjonen. Noe som igjen gir oss en pekepinn på om vi beveger oss i riktig retning, eller om vi må ta noen skritt tilbake for å finne den beste løsningen.

Image

Møte med Ash Maurya

Høydepunktet forrige uke var et overraskelsesmøte med Ash Maurya, forfatteren av boken vi har fulgt for å utføre lean startup-prosessen. Boken heter “Running Lean”, og anbefales på det sterkeste. Teamet fikk vite noen dager før at vi måtte forberede oss på et møte med en ekspert innen lean startup. Ti sekunder før Skype-samtalen startet, ble det klart for oss at vi skulle snakke med Maurya, og vi prøvde etter beste evne å stille innsiktsfulle spørsmål. Møtet ga oss mange gode svar, tilbakemeldinger på det vi hadde gjort, og pekepinner på hva som var lurt å fortsette med fremover.

Vi skal fremover fortsette med overføring til Backbone.js og oppfølging av tilbakemeldingene vi har fått på intervjuer. Følg med neste uke!

**: Lurer du på hvilke verktøy vi har brukt? Her et utvalg:
– http://www.leancanvas.com (For å lage Lean Canvas online og samarbeide over nettet)
– http://www.pixlr.com/editor/ (Gratis og funksjonsrikt fotoredigeringsprogram)
– http://fluidui.com (Helt ny tjeneste som enkelt lar deg lage gode Android/iPhone prototyper)
– http://developer.android.com/design/ (Androidfiler som ikonpakker og fonter)
– http://unbounce.com (God tjeneste som enkelt lar deg lage landingssider og gjøre AB-tester)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s