Raske resultater

I forrige artikkel så vi på hvordan organisasjonsstrukturer påvirket hvilke beslutninger og tiltak hos treningskjedene Generasjon X og Generation Y. Med utgangspunkt i den samme utfordringen gjorde de ulike prioriteringer. Samtidig virket alt logisk og fornuftige utifra situasjonen og forventningene.

Har du ikke fått med deg starten, kan du gå tilbake ditt umiddelbart: Kundedrevet virksomhetsstyring. Er det ikke det vi alltid har gjort?

 

I denne tredje artikkelen vil vi se nærmere på hvilken effekt beslutningene får på kort sikt.

Ingen effekt, kun ledetråder

Det har blitt jul og vi møter ledergruppen i Generation Y 3. juledag. Konsernsjefen har kalt inn til et krisemøte…

Konsernsjefen: – Takk for at alle kunne møte til tross for familiehøytiden. Det er gått ca fire uker siden vi konkluderte med at vi hadde validert tilstrekkelig de underliggende årsakene til omsetningssvikt og medlemsfrafall. Nå er spørsmålet om løsningstiltakene våre har hatt noen effekt. Vi går rett på sak. Prestasjon?

Prestasjon: – Nei. Ingen merkbar effekt så langt. Men, som vi har snakket om tidligere så er dette arbeidet med å skape varige løsninger tidkrevende. Vi kunne selvfølgelig kombinert arbeidet med en salgskampanje, men da er det stor risiko for at vi lurer oss selv. Og i tillegg vil vi kun heve vannstanden, slik at vi ikke ser hva som evt gir effekt.

– På den andre siden, har vi fått noen interessente resultater på et markedseksperiment vi har designet rundt hypotesen: “Prestasjonsutøvere blåser i oss og bryr seg kun om egen fremgang – på kortest mulig tid”. Her har vi testet ut en tilsynelatende heldigital PT-løsning, hvor kundene mater inn helsedata, mål og tilgjengelig tid. Under panseret sitter en fysisk PT og lager treningsprogram og sender meldinger til kunden. Kunden tror alt skjer automatisk. Gullet her er at vi blir sittende på alle rådataene, og dermed knytter kundene enda tettere til oss – uten at de merker det. Med inspirasjon fra spillverdenen har vi innført regler som motiverer til innsats. De 18 som har testet dette konseptet, bruker nå denne tjenesten like ofte som de leser nyheter eller sjekker FB!

Konsernsjef: – Hvordan skalerer dette? Og hvorfor har vi ikke bare tatt i bruk noen eksisterende løsninger?

Prestasjon: – Om trenden fortsetter vil vi gradvis erstatte det manuelle arbeidet med programkode. Derfra og ut er det i prinsippet ingen begrensninger. Den største utfordringen ligger i at mange PTer frykter for sin inntjening. Grunnen til at vi ikke har tatt utgangspunkt i eksisterende løsninger er at vi må ha kontroll på dataene som kommer inn for å kunne se på trender, samt at hele poenget er at vi selv må eie tjeneste og data for at det skal skape tilhørighet til oss. På sikt er det selvølgelig mulig å bygge videre på 3. partsløsning dersom det er hensiktsmessig. Vi har ikke tid til å kjøre en slik prosess nå.

Konsernsjef: – Ok. Det er uansett et interessent funn. Hva gjelder PTene våre må vi legge frem de samme tallene som vi ser, så de forstår alvoret i situasjonen. Jeg vil ha en oppdatert status og en mer inngående beskrivelse av kundereisen tidlig januar. I mellomtiden vil jeg selv melde meg på tjenesten. Hva med Mosjon og Rehab?

Mosjon: – Eh…vel…vi har faktisk ikke gjort noe mer. Dvs Rehab og vi jobber nå sammen med Prestasjon på dette nye markedseksperimentet. Grunnen er at vi konkluderte med at vi alle hadde samme underliggende motivasjons- og tidsproblem vi måtte løse. Vi har kun tilpasset budskapet til våre målgrupper.

Konsernsjef: – Vi må kunne ha to tanker i hodet. Vi må kunne vise styret tall og statistikk på omsetning og medlemmer som betrygger, samtidig som vi må finne ut mer om denne digitaliseringstrenden og hvorfor den motiverer folk. For å ikke gå i beina på hverandre  her må dere plukke ut et tverrfaglig team som kan fokusere på analyser og eksperimenter knyttet til sistenevnte. Resten av staben må ha full fokus på å få effekt ut av tiltak rundt vår kjernevirksomhet. Nå har vi masse data som bekrefter hvilke problemer kundene våre har, og det er disse problemene vi skal løse. Nå er det bare å iverksette tiltak og gi gass. Det vil ta litt tid, men nå vet vi hvordan vi kan snu trenden!

 

Rask effekt

Generasjon X har også hatt et ekstraordinært møte i romjulen. Denne gang befinner vi oss på Geilo…

Konsernsjef: – Da har vi alle med på Skype. La oss sette i gang. Vi gjør ikke møtet lenger enn nødvendig. Resultatene jeg fikk inn fra Salg og Marked på lille julaften viser at salgskampanjene har hatt ønsket effekt! Vi har fått inn flere medlemmer enn vi har mistet så langt i desember, og vi forventer fortsatt mange flere nye frem mot siste kampanjedag 31.12.2014.

Salg og marked: – Våre prognoser antyder at vi ender året med en omsetningsvekst på over 5%! Og medlemsveksten for desember er 20% høyere enn i fjor. Dette er veldig positivt. Det som bekymrer oss mer er en trend mange kaller Digital Motivation, eller digital motivasjon på norsk. Jeg kan sende deg en artikkel fra Bergens Tidende; “Her er de beste treningsappene“. Vi har snakket med noen av våre personlige trenere og tilbakemeldingen  er entydig; Dersom vi begynner med dette risikerer vi kannibalisering og stor misnøye blant PTene. Vi har så mye investert i våre PTer at det vil skape store problemer for oss. 

Konsernsjef: – Etter to måneder med planlegging og budsjettering for 2015, så har vi allerede nok utfordringer vi må ta tak i. Vi har neppe kapasitet til å holde på med ting som ligger utenfor vår kjernevirksomhet. Den forretningen som faktisk gir oss penger inn i kassa – og bonus i lomma. Jeg har betrygget styret med de siste tallene og de var meget fornøyde med både innsats og resultater. De har selvfølgelig også forståelse for at konkurransesituasjonen er mye mer krevende nå, men derfor må vi ikke miste fokus. Fusjonsplaner blir lagt på is. Ta nå en velfortjent juleferie, spis godt og prioritér familie og venner. Det blir enda tøffere å klare samme vekst fremover slik det foreligger i budsjettet for 2015. God jul!

 

I neste og siste del av artikkelserien møter vi Generasjon X og Generation Y et år senere hvor konsernsjefene holder hver sin tale om hvordan den langsiktige effekten har vært gjennom det siste året. Kommer snart…nå er den her!

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s