Konsulenteriet må dø!

av Erik Assum / erik@iterate.no / @slipset

Dette er en transkribering av min lyntale på JavaZone i år. Det er ikke ordrett, men innholdet er relativt likt.

Introduksjon

Jeg kommer i denne blog-posten til å snakke om konsulenter, prosjekter og forvaltning, så jeg må begynne med å definere i alle fall disse begrepene. Deretter skal jeg si noe om hvordan jeg mener man bør bruke konsulenter. Dette holder jeg opp mot noen vedtatte sannheter jeg mener finnes om IT, og tilslutt en oppsummering.

Definisjoner

Wikipedia definerer en konsulent som

en tjenesteyter som i en profesjonell ramme tilbyr sin ekspertise innenfor et visst fagfelt, vanligvis i et begrenset tidsrom

I dag finnes ordet konsulent også brukt om innleid ekstrahjelp uten den kompetansen vi tradisjonelt forbinder med begrepet

Samme nettsted definerer et prosjekt som

En innsats som gjøres for å oppnå et definert mål, som oftest innenfor en planlagt tids- og ressursramme

Selv definerer jeg forvaltning som

Et sted der systemer laget i prosjekter bemannet med konsulenter blir sendt for å dø

Konsulentbruk

Så hvis jeg mener at konsulenteriet må dø, mener jeg da at all konsulentbruk er ufornuftig? Det enkle svaret er nei. Det litt utfyllende svaret er at man skal bruke konsulenter når man har korte og avgrensede oppgaver utenfor kjerneområdet. Eksempler på dette er f.eks om du skal bytte fra websphere til tomcat, flytte fra svn til git eller sanere noe gammelt ræl som ingen bruker lenger. Det viktige her er at det er konsulenten som er domene-eksperten. Ikke kunden.

En annen god grunn til å bruke konsulenter er fordi du mangler kompetanse og trenger hjelp til å komme igang. Eksempler på dette vil være å få opp et CI/CD-miljø eller begynne med et nytt programmeringsspråk som Clojure. Igjen er det konsulenten som er domene-eksperten og kundens mål vil være å nytte godt av denne ekspertisen for å unngå fallgruver og komme seg fortere igang.

Konsulenteriet må dø!

Så hvilken bruk av konsulenter er det som er så feilaktig at jeg mener at det må dø? Det er når man bruker konsulenter til oppgaver som ligger i de fast ansattes domene. Fordi da er ikke lenger konsulenter ekspertene. De er vikarer.

Grunnen til at jeg bryr meg om dette er at jeg mener at en slik bruk av konsulenter koster langt mer enn det smaker. For konsulentbruk er et optimaliseringsproblem, som så mye annet. Og for slike problemer må man kjenne både gevinster og kostnader. Dessverre er det også slik at en del av de gevinstene man ser for seg kommer man aldri til å ta ut. Det blir som å kjøpe opsjoner uten å utøve dem. Og det er jo bare dyrt.

Vedtatte sannheter om IT

De skulte kostnadene ved bruk av konsulenter, sånn rent bortsett fra at de som regel er dyrere enn faste ansatte forblir skjulte fordi kunden tror på følgende sannheter om IT.

IT er kun en utgiftspost

Fordi IT kun er en utgiftspost er det fint å kunne skalere ned i dårlige tider. Av samme grunn er det fint å kunne bytte ut dyre konsulenter med billigere vikarer som er like bra. Poenget her er at det er ytterst få bedrifter som klarer seg uten IT. Man må innse at for å lykkes idag, må IT integreres på alle nivåer i forretningen. IT må være forretningen , forretningen må være IT.

Domenekunnskap er uviktig

For at IT og forretning skal kunne jobbe sammen og komme med de beste løsningene på de vanskeligste problemene, må IT forstå forretningen bedre enn forretningen selv. Da nytter det ikke med vikarer som løper ut døra så fort prosjektet er overlevert til forvaltning.

IT systemer blir ferdige

At Politiet fortsatt bruker Straffesaksystemet som ble levert i 1979 er bare trist. Det som hadde vært kult var om politets Straffesaksystem hadde vært topp moderne og i kontinuerlig utvkling siden 1979.

Fordi vi anser systemer som levert, og ikke foredler dem over tid, blir de tilslutt helt ubrukelige og må byttes helt ut, ikke ulikt Svinesundsbroen. Men fordi man ikke har hatt noen kontinuerlig utvikling, har man ingen utviklere og man må inn med konsulentene, som må lære seg domenet som de ikke kan noe om. Og fordi man nå endelig skal få et nytt system, må man passe på at man får med seg alt man har savnet de siste 30 år, pluss litt til. Og når systemet blir definert som ferdig, enten fordi budsjettet er brukt opp, eller tidsfristen overskredet, forsvinner konsulentene med tilhørende domenekunskap ut i nye oppdrag i nye domener, og tilbake sitter brukerne med et system som ikke virker, hverken idag eller i framtiden.

Tilslutt

IT har kommet for å bli

Det er veldig få bedrifter eller etater idag som sier at, nei, IT er
ikke noe vi satser på. Manuelle rutiner holder lenge for oss. Idag må alle
IT systemer være under kontinuerlig utvikling, bortsett kanskje fra de
som ingen bruker.

Konsulent eller vikar?

Så hvis du er konsulent idag, bør du tenke deg om. Hvis du sitter ute
i oppdrag og egentlig bare er en midlertidig ansatt fordi kunden
ikke klarer å ansette folk, bør du kanskje heller hjelpe kunden ved å
forklare på en pen måte hvorfor de ikke er attraktive. For din rolle
som konsulent bør være ekspertrollen. Den som kan noe som kunden ikke
kan.

Men dersom du sitter ute i et tidsbestemt oppdrag og hjelper kunden
med å bli bedre på ting den ikke kan, eller løser et problem som
ligger på siden av kjerneområdet, så synes jeg du skal klappe deg selv
på skulderen og gratulere deg selv med å ha funnet et godt
konsulentoppdrag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s