5 MAGISKE LYKKEFORMLER FOR BUSINESS DEVELOPMENT

Lykkes du – så del med andre hva du har lært. Deler du, så lærer du og det tror jeg er en god formel!

Her er fem ting jeg har lært om forretningsutvikling i store organisasjoner:

#1. Finne flere personer som vil det samme:

Det er viktig å finne engasjement på mange nivåer som vil det samme. Du trenger støtte på høyeste hold, på ledernivå og 2-3 operative som motor. Dvs. at man må ha 5-6 personer som finner ut av at dette skal skje og bli enige om dette.

#2. Skille ut fra eksisterende tankesett og beskytte mot makta som rår:

Hovedargumentet for å skille ut er å beskytte funding og passe på at ressurser ikke dras i flere retninger.

Schibsted har mange gode eksempler på dette, eks. vis VG når de skulle «vinne» kampen på mobil, startet de et eget AS. I 2013 tok de det inn igjen siden mobil nå er blitt en så stor del og kan måle seg med avis delen. De skilte nylig ut VGTV og kommer til å føre det tilbake igjen når det er oppe å går.

Nokia kjører et super hemmelig prosjekt som skal rette opp skuta. Norsk sjef. De er skilt ut som et eget miljø, med egne budsjetter og med topplederstøtte gjennom at Elop og noen andre VP sitter direkte i styringsgruppen. De stiller nær sakt aldri i møter, men alle vet at de bare er en telefon unna om noen prøver seg på å stjele funding eller trekke ut ressurser.

#3. Utholdenhet og utålmodighet, på en gang!

Det er utrolig vanskelig å lykkes med nye ting!

Hva skjer om man er utholdende uten å være utålmodig? Jo, mange titalls, kansje hundre millioner kan være bruket før noen setter ned foten.

Det å finne beslutningstakere og «stake holders» som har akkurat den perfekte balansen mellom utholdende og utålmodig er sjeldent. Finner du en så hold godt fast i denne/disse!

Å finne miljøer som klarer å komme frem med «udødelige» ideer. Dvs, på tross av alle som prøver å rive ned, hindre, utsette osv. så klarer miljøet å sjonglere stake holders, produktet, marked og penger på en unik måte. Disse personen vet at om de feiler på bare en, så faller alt.

#4: 3D forståelse av terrenget du er i

20140206091024

I en 2D verden trer man inn i et terreng hvor du bare ser det som er rett fremfor deg. Du ser et produkt, en tjeneste eller en forretningsmodell, men du ser egentlig ikke så godt hva kunden egentlig prøver å få gjort, hvordan endrer dette vår posisjon i markedet, hvordan kan vi gi kunden mer verdi?

Hvorfor har droner tatt over krigsmarkene? Jo, de sparer potensielt krigerens eget liv, men det er noe mer her.

De gir beslutningstakerne en 3D forståelse av situasjonen, hva som er under oppseiling og ikke minst: Hva betyr det av endringer i planen!

Jeg mener man kan oppnå dette 3D bildet gjennom å bruke flere personer med ulik bakgrunn og erfaringer som sammen diskuterer og lager planer innen et gitt området. Disse må relativt raskt kunne settes ut «live» gjennom simulering og testing i terrenget – på ekte kunder. Gjennom dette kan du som tilegne deg denne evnen til å forstå ditt marked i 3D.

#5. Kontroll på NÅR

Kanskje det vanskeligste.

Når brenner det akkurat passe under beina på «stake holders»?
Når er markedet klart for noe nytt?
Når passer det for intraprenøren å ta egen risiko (kan jo miste jobben/posisjonen)?
Når har org nok selvtillit (det har jo vært noen fiaskoer i historien bak)?
Tror du lett kan finne 20 viktige NÅR faktorer og de skal alle stemme…..det er sjeldent, temmelig sjeldent, dessverre.

Deler du så lærer du og det tror jeg er en god formel!

Torve

Hitchhiker’s Guide to… GAMIFICATION

Keep It Simple, Make It Smile!

“In every job that must be done, there is an element of fun.

You find the fun and snap! the job is a game.”

— Mary Poppins

WHAT:

As a matter of perspective, to be able to understand “What is Gamification”, it’s better first to go through what it is not! Then we shall continue talking about this topic in a broader perspective.

Gamification is…

  • Not just for marketing or sales

  • Not just Points, Badges and Leaderboards

  • Not making everything a game

  • Not rocket science! Ha!

What is it then?

There are plenty of experiments going on about this topic, together with the challenge of making a definition for this emerging area. I took the liberty of picking a simplistic definition which was mainly coined by Kevin Werbach.

Gamification is…

Continue reading

Agile Nearshoring with Yogurt!

At a recent beerstorming (*), we discussed how to make nearshoring of software development work. Funny enough, the smooth taste of Yogurt entered the picture.

(*) Beerstorm is a fun-name invention for a practice came out of experimentations; it has very good effects on my spirit, it literally drags me into the zone… 

A primer on Yogurt cultures!

Yogurt brewing, when done the natural way, is a fascinating process. A perfect example of nurturing a self-reproducing organism. The bacteria used to make yogurt is known as “yogurt cultures”. Fermentation of lactose by these bacteria produces lactic acid, which acts on milk protein to give yogurt the characteristic texture we love.

Continue reading

En hektisk og morsom sisteuke!

Siste uken her har vært litt hektisk, litt slapp, og veldig moro. Vi har blitt intervjuet av Computer World, hatt medarbeidersamtaler, fortsatt med brukerintervjuer og mye god feedback, i tillegg til et veldig hyggelig Skype-møte med Kent Beck. Computer World-artikkelen kom ut allerede på torsdagen, noe vi syntes var veldig stas.

Etter publiseringen av applikasjonen på Google Play Store begynte vi umiddelbart med bug-fiksing. Når vi lastet opp Strandfunn var vi klar over flere feil og mangler, men vi prøvde å være strenge mot oss selv, og få den publisert så fort som mulig. Vi fulgte de vise ordene “Man skal være litt flau når man gir ut app’en”. Idet applikasjonen var live, og man kunne kjøpe den, fikk vi ekstra motivasjon til å polere applikasjonen og gjøre den bedre. Det tok ikke lang tid før vi fikk tilbakemeldinger på feil og mangler, og da var det bare å hive seg rundt, fikse feilene, og laste opp en ny versjon så fort som råd var. Alt dette ville antakeligvis ikke blitt tatt hånd om så raskt som det ble, hvis den ikke hadde vært ute og tilgjengelig for salg på et tidlig stadie.

Continue reading

Implementasjon og lansering på Google Play Store

Etter to uker med effektiv jobbing kan vi med glede annonsere at applikasjonen vår nå er på Google Play Store! Applikasjonen vår, som nå er døpt Strandfunn, kan lastes ned fra Play Store til en rimelig lanseringspris.

I disse to ukene har vi parallellt med programmeringen holdt intervjuer, hvor vi har vist frem nye iterasjoner av design og funksjonalitet. Dette har gitt oss raske tilbakemeldinger slik at vi har kunnet tilpasse oss raskt det brukere ønsker, og få bekreftet antagelser vi gjorde angående utseende og funksjonalitet. Et eksempel på hvordan tilbakemeldinger har vært verdifulle, er hvordan filtreringsfunksjonen i applikasjonen ikke var intuitiv nok. Vi begynte med et søkefelt hvor brukeren skrev inn egenskaper som stranden skulle ha (såkalte tags). Når brukeren begynte å skrive ville applikasjonen foreslå forhåndsbestemte tags som passet opp mot det som ble skrevet inn. Dette viste seg fort å ikke være intuitivt, da brukeren i de fleste tilfeller ikke la merke til søkefeltet i det hele tatt. De som la merke til søkefeltet prøvde å søke på samme måte som man bruker en vanlig søkemotor som for eksempel Google og ble forvirret når de ikke fikk noen treff på sine egendefinerte søkesetninger.

Continue reading

En prosessorientert uke!

Med en ny uke kommer nye muligheter. Etter en produktiv uke har vi kommet langt på vårt minimum viable product (MVP). Denne ble lagd ved hjelp av HTML, CSS og JavaScript, verktøy som raskt lot oss skissere layout og primær funksjonalitet. Dermed kunne vi fort komme oss ut av kontoret for å vise fram MVP’en til potensielle brukere. Våre potensielle brukere er i første omgang det som heter early adopters, personer som liker å teste og ta i bruk nye applikasjoner. Ved å holde intervjuer med disse brukerne håpet vi å få gode tilbakemeldinger for å kartlegge hvor bra applikasjonen treffer det ønskede marked. Ettersom vi bruker enkle verktøy** er det lettere å jobbe fleksibelt, hvor vi er forberedt på at krav til funksjonalitet kan forandre seg fra dag til dag.

Continue reading

Og vi er i gang!

Etter en helg som føltes som var over før den i det hele tatt hadde begynt, var vi tilbake på kontoret for å ta fatt på en ny uke. Det første som sto på tapeten var å få laget en video av funksjonaliteten til produktet vårt, som vi kunne legge ut på en landingsside for å sjekke interessen for produktet. Det ble laget én landingsside som viste hele filmen, og én som bare viste et stillbilde fra filmen, hvor landingssiden med stillbildet fikk størst respons. Noe av det vi fikk mest tilbakemelding på, var at musikken vi hadde lagt på videoen måtte fjernes eller byttes ut. For de som ikke har fått sett landingssiden så finner dere den her: http://beachfinder.iterate.no/

Continue reading