Youtube for video conferencing

It’s been a hassle to integrate video conferencing into web applications. Sure, there are solutions available, like long running Skype and Webex or newer things like Google Hangout. What they all have in common are small universes surrounding the core product: Skype requires a signup and a friends list, Webex requires an executive deal, Hangout requires a Google+ account, and so on.

Thankfully, Telenor Digital addresses these limitations with their latest innovation project appear.in, and here’s how we’ve used it successfully in a recent customer project:

Helping Red Cross help school children

Norwegian Red Cross offers “Leksehjelp”, a voluntary service for helping school children with their homework. As of February 2014, they also offer a digital meeting point: Enter the website, choose what kind of homework you’re working on, and meet your volunteer in a video conference.

When my company Iterate was asked to develop www.digitalleksehjelp.no on behalf of Red Cross, our challenge was to connect children and volunteers using as few clicks as possible.

Reactive UX with Meteor.js

Secondly, we wanted to avoid any serious integration challenges. (We love a tech challenge as much as anyone else, but when working for the Red Cross you do want to keep things as inexpensive as possible..)

Continue reading

En slutt på å utvikle IT i prosjekter

På sporet Gevinster ved sterkere IKT-styring under NOKIOS-konferansen 2011 ble det diskutert hvordan det offentlige investerer betydelige midler i utvikling av ny teknologi, til tross for at investeringene ikke alltid gir ønsket gevinst. Løsningen på problematikken var ifølge innleggene å etablere en felles nasjonal prosjektmodell, noe som tilsynelatende har blitt gjort med hell i Danmark.

Jeg er enig med Torbjørn Undeland i Statens Senter for Økonomistyring når han sier at for å realisere langsiktig gevinst fra en IT-investering må man ha analyser, business-caser og tydelige målsetninger som utgangspunkt. Jeg tror imidlertid at vi velger bort mange løsninger ved å begrense oss til å organisere slike IT-satsinger som prosjekter.

Bør det offentlige slutte å anse seg selv som en prosjekteier, og heller ha fokus på å bli en dyktig produktutvikler?

Jeg har vært involvert i en rekke IT-prosjekter i offentlig og privat sektor, både som systemutvikler, leder og rådgiver. Et fellestrekk jeg og mange av mine fagfeller erfarer er at prosjektet med sitt vesen etablerer en midlertidig organisasjon, som har et annet fokus enn prosjektets eier.

Prosjekter har en definert start og slutt. Prosjektmedarbeiderne skal inn og gjøre en jobb, og overleverer resulatet til noen andre når de er ferdige. De blir målt på hvorvidt de kommer i mål på tid og budsjett.

Fokuset blir anderledes dersom vi tar på oss investorens øyne. I NOKIOS sitt tilfelle er investoren deg, meg og resten av de norske skattebetalerne. Vi bryr oss ikke om prosjektet – det som betyr noe for oss er produktet som prosjektet resulterer i.

Vi ønsker selvfølgelig at dette produktet skal være best mulig, men så lenge utviklingsarbeidet befinner seg i prosjektets vernede omgivelser, baserer vi vårt håp om den beste løsningen på utviklernes evne til spekulasjon. Eller flaks, om du vil.

Alle som har fulgt et IT-system fra utvikling til produksjon erfarer at læringen starter først når systemet blir tatt i bruk. Da forstår vi hvordan det fungerer i brukernes hverdag, hvordan det forøvrig samhandler med eierorganisasjonen, og hvilke muligheter det gir oss for å jobbe smartere. Alle prosjekter bør derf0r søke å gå i produksjon så tidlig som mulig.

Staten bør derfor kreve at alle IT-satsinger realiserer gevinst før de er ferdige.

Prosjekter kan være nyttige når vi vet hva som skal lages, og utviklingen har en reell slutt. Kanskje gir det mening å organisere byggingen av en bro eller en tunnel som et prosjekt. En god IT-satsing slutter derimot ikke når verdiskapningen begynner. Den tilpasser seg kontinuerlig. Da gjelder det å bruke minst mulig penger på den innledende utviklingen, slik at vi har råd til å tilpasse oss når vi møter virkeligheten.

Ved å kutte ned prosjektperioden, og la drift- eller AM-perioden starte så tidlig som mulig, er det betimelig å spørre seg hvorfor prosjekt er en entitet i våre IT-satsinger. Vi orienterer våre diskusjoner, regelverk og retningslinjer rundt noe vi egentlig ønsker å marginalisere.

Mener jeg at vi ved å gå bort fra prosjekttankegang ikke skal ha anskaffelsesprosedyrer, estimater, risikovurderinger, analyser og andre entiteter vi forbinder med prosjekter? Nei, selvfølgelig ikke.

Jeg har tro på gjennomsiktighet og enkle organisasjoner, som speiler virkeligheten. Erfaring viser at utviklere som også får ansvar for å drifte applikasjonen de lager, ender opp med å produsere høyere kvalitet. Bestillere som utarbeider krav basert på systemer som allerede er i bruk, ender opp med å bestille mindre, mer rettet funksjonalitet. Investorer, som fortløpende bevilger midler til videreutvikling av leverte systemer, lærer betydelig raskere hvordan det lønner seg å fordele midlene.

Vi må slutte å fokusere på hvordan sjåføren vrir på rattet, og heller se på hvordan bilen ligger på veien. Diskusjonen på NOKIOS burde ha dreid seg om utviklingen av IKT-produkter, og ikke utviklingen av IKT-prosjekter.

Dårlig råd gir gode IT-løsninger

Når du skal kjøpe flybilletter på nett, hvem foretrekker du av SAS og Norwegian?

SAS oppsto lenge før reisende kunne kjøpe billetter på nett. Allikevel var lenge SAS sine tjenester for elektronisk billettsalg lite brukervennlige, og tilnærmet uforståelige for de fleste. På et tidspunkt bestemte SAS seg for å kjøre en brukertest, ved å be tilfeldige personer bestille en billett de hadde lyst på. Som takk for hjelpen skulle de få den billetten de bestilte – helt gratis.

Ingen av testpersonene klarte å bestille billett.

Da Norwegian oppsto i den formen vi kjenner dem idag, hadde de ikke planlagt å selge billetter på nett. (Hvem skulle trodd det?) De hadde planlagt å bruke telefon som sin fremste salgskanal, helt til første salgsdag da call-senteret brøt sammen av høy pågang. De besluttet derfor å utvikle en nettløsning i hui og hast, slik at telefonsalget kunne få en avlastning. Resten av historien kjenner vi.

Det var altså selskapet som verken hadde ambisjoner eller budsjetter til å utvikle elektronisk billettsalg som ikke bare lagde den beste løsningen, men også satte standarden for hvordan kundene forventet at konkurrentenes løsninger skulle være. Populære funksjoner som for eksempel Lavpriskalenderen og Reisetipset har kommet for å bli, og idag ser vi liknende funksjoner også på SAS sine nettsider.

Det finnes flere eksempler på trendsettende løsninger, som ble laget med små budsjetter og dårlig tid. Det er fort gjort å glemme at både Facebook og Google startet på denne måten, selv om de senere har vokst til å bli selskaper med verdensdominans.

Ingen hastverk

Hvorfor er det slik? Hvorfor kommer så mye nyskapning innen IT fra karrige kår?

Noe av svaret ligger selvfølgelig i alle oppstartsbedriftene som prøvde og feilet. De som gikk dukken lenge før vi rakk å høre om dem. Men hele forklaringen ligger ikke her. Vi tror også etablerte virksomheter klarer å være nyskapende, fordi dette først og fremst dreier seg om hvem som klarer å jobbe smart.

I etablerte organisasjoner som ikke jobber smart, ser vi ofte store, velfinansierte prosjekter. I oppstarten har alle en følelse av god tid, og man etablerer flotte reisverk av teknologi, dokumentasjon og arbeidsprosesser, til tross for at man mot slutten av forrige prosjekt erfarte at mye av det man gjorde i begynnelsen var “vel og bra, men strengt talt unødvendig”. Verre er det at slike reisverk ofte hindrer enkeltpersoner i å komme gjennom med de gode løsningene. Man ser ikke innovasjonen for bare en skog av prosjekter.

Når et velfinansiert prosjekt feiler skyldes det spredt fokus, god tid og for mye penger.

Survival of the fittest

Vi kan illustrere dette ved å se for oss en elv med steiner på bunnen. Steinene utgjør problemer som har konsekvenser for lønnsomhet og konkurransedyktighet. Vi kaller dem “sløsing”. Vannmengden utgjør tid og budsjett. Jo mer vann, desto færre steiner synes. For å forstå hva det vil si å jobbe smart i vår egen virkelighet må vi senke vannstanden, og se hvilke steiner som kommer til syne.

Der store satsinger bygger rom for spesifikasjonsfase, kvalitetsledelse, programkontor, programsjef, prosjektlederassistenter, ITIL osv, må den “fattige” IT-satsingen holde seg så slank som mulig. Kanskje må alle ansatte være med og teste programmet. Kanskje må daglig leder selv bidra med avklaringer på målsetninger og prioriteringer. Kanskje må utviklerne selv dra ut og prate med brukerne for å forstå hva som skal lages. Slike forhold kan oppleves amatørmessige utenfra, og de som ikke har vært der vil fort foretrekke et “profesjonelt” prosjekt.

De glemmer at nettopp under ekstreme forhold har de sterkeste idéene størst sjans for overlevelse.

Dårlig råd tvinger oss til å tenke smart. Vi får felles bevissthet om forretningsidéen, de teknologiske mulighetene og kundenes behov. Det var slik Norwegian lagde en elektronisk billettløsning der alle klarte å bestille billett. Det var slik Facebook og Google skapte sine markeder.

Det er slik fremtidens nyskapende IT-løsninger vil oppstå.

Et søk i fortiden

I Iterate jobber vi med søk. Offentlig tilgjengelige søkemotorer, som Google, gir gode brukeropplevelser fordi de er spesialdesignet for å gi deg de mest relevante treffene først. Dette kaller vi høy finnbarhet, og Google ligger på over 80 prosent. For søk i organisasjoner sine intranett er imidlertid opplevelsen en annen. Vi har ikke sett noe intranettsøk der finnbarheten er over 30 prosent. Med slike begrensninger blir kanskje mennesker bedre enn IT-systemer?

Jeg spiller fiolin på fritiden, og Ole Bull er en av mine fiolinhelter. Arve Tellefsen har spilt mye Ole Bull, spesielt stykket Sæterjentens Søndag, som mange synes han spilt litt for mye. Derfor ville jeg finne notene til et mindre kjent, men minst like flott verk av Ole Bull. Det skulle vise seg å være langt fra enkelt i vår digitale verden.

Ole Bull sies å ha vært Norges første popstjerne. Han var mer enn en formidabel fiolinist, som utfordret yttergrensene av instrumentet sitt med de utroligste, umulige strofer. Han var også nær ved å etablere sin egen stat i USA, kalt “Oleana”, han står bak etableringen av Det Norske Teater i Bergen, og klarte tilogmed å selge sitt eget badevann på parfymeflasker til fine bergensfruer.

Ole Bull

Ole Bull kunne spille fire filolinstemmer på én fiolin

Verket jeg ønsket meg heter Polacca Guerriera, og etter forgjeves forsøk med å finne det i notebutikker, havnet jeg til slutt hos Norsk Musikksamling, som er en del av Nasjonalbiblioteket. Det er her vår solskinnshistorie begynner.

Jeg var forberedt på nederlag. Sjansen var kanskje tilstede for at de hadde notene, men sjansen for at de skulle ta seg bryet med å finne dem frem, og enda verre gi meg en kopi, holdt jeg som svært liten. Dette er tross alt et sted som sikkert eksisterer for forskere, komponister og andre viktige kulturpersonligheter; det eksisterer vel neppe for en musikalsk belastet dataingeniør, tenkte jeg.

Istedenfor å bli beglodd av det tomme blikket man får fra ekstrahjelpen på Platekompaniet, ble jeg møtt av en bibliotekar med stålkontroll. Hun iverksatte umiddelbart flere kolleger – på et tidspunkt var de fire personer som jobbet på saken – og var tydelig på at dette skulle de finne frem. De var på telefon med et bibliotek i Bergen, bladde i kartotekkort (!), diskuterte seg i mellom, sendte utsendinger til “magasinet” og sto kort sagt på hodet i disiplinert leting.

“Ville du ha orginalversjonen for fiolin og orkester, eller foretrekker du kanskje et arrangement for piano?” “Jo takk, jeg tar arrangementet for fiolin og piano”.

“Hva synes du om denne utskriften? Er dette brukbart?”

Etter årelang leting får jeg notene på 15 minutter. Jeg blir tilogmed spurt om de ser bra nok ut.

“Hvor mye koster dette?” spør jeg, med kortmappen på vei ut av lommen. “Dette er aldeles gratis”, smiler hun.

Det finnes mye data som ikke er digitalisert. Det finnes mye digitalisert data som ikke er søkbar. Det finnes mye søkbar data som ikke er finnbar. Da er det godt å bli hjulpet av en fagperson.

Ingen IT-systemer kunne gitt meg en slik brukeropplevelse.

Bestemor skal kunne bruke dette systemet

I går fikk jeg en interessant leksjon i det å representere kunden. Jeg satt på kundesiden i et møte i et nytt prosjekt som jeg er en del av. Leverandøren hadde sin første demo, med skjermbildeskisser og noe implementert kode. Systemet er det jeg vil kalle et ekspertsystem, hvor brukerne skal benytte seg av programvaren i sitt daglige virke.

Leverandørens foreslåtte løsning var svært intuitiv og det ville være vanskelig å gjøre ting feil. På den annen side var det lite effektivt, man måtte gjennom mange skjermbilder for å utføre operasjoner og mye informasjon lå gjemt. Det var åpenbart at mye av det de hadde gjort måtte forkastes.

Jeg spurte hvorfor de hadde gjort det på den måten. Da jeg hadde gravd litt i det, kom det frem at representanter fra kunden tidlig i prosessen hadde brukt følgende bilde: “Det skal være så brukervennlig at selv bestemor kan bruke det!”. Dette hadde utviklerne av systemet tatt mer eller mindre bokstavelig. Med en wizard-aktig flyt og få steder å ta feil kunne nok hvem som helst ha tatt det i bruk. For en ekspertbruker ville det derimot ha vært tidkrevende og lite informativt.

Leksjonen er at kommunikasjon er vanskelig og at bilder og analogier er farlig. Bestemor kommer aldri til å bruke dette systemet, derfor bør vi ikke bruke det som et bilde på brukerne. Heldigvis kjøres det med hyppige iterasjoner, misforståelsen ble oppklart på et tidlig tidspunkt.

NSB og Trafikanten: JA, vi vil støtte Google Transit!

Snart vil det bli enklere å reise miljøvennlig på Østlandet. Denne høsten har nemlig kollektivselskapene startet arbeidet med å få reiseplanlegging integrert i mobiltelefonkartene. Når jobben er gjort, kan reisende utnytte all stedsinformasjonen i mobiltelefonen til å få visuelle ruteforslag for buss, trikk, tog og t-bane. Dette skjer etter et privat initiativ som viser at det nytter å bry seg! For engasjerte borgere i resten av landet er det bare å henge seg på, så kan mobil reiseplanlegging bli en realitet også i ditt distrikt.

Continue reading

Gjør brukbarhetstesten geriljabasert

Brukbarhetstesting avslører om et datasystem oppleves intuitivt i stedet for å virke irriterende, men testingen droppes ofte. Med geriljametoder er terskelen for å teste lavere, uten at det reduserer effekten.

Geriljabasert testing i praksis: Inviter noen venner på middag og test (på engelsk)

by Roebot (click image)

Hvis brukere slippes løs på et nytt system tidlig, øker sannsynligheten for suksess når systemet går på lufta. Brukbarhet handler om hvordan systemene er i praktisk bruk, og ikke om hva som er logisk og riktig for designere og programmerere.

Et nytt datasystem må først og fremst forankres hos de som skal bruke det. Start testing tidlig, og bruk enkle grep. Det er en billig måte å sikre at systemet oppfører seg i tråd med hva brukerne faktisk trenger.

Continue reading