Developers, start thinking about design!

by Alexandra Leisse | alexandra@iterate.no | @troubalex

This is a written and slightly tidied version of the lightning talk I gave at this year’s Javazone.

We designers have long been told that we should learn how to program in order to really understand the medium we’re working in, and to develop a common language with developers. While I believe this to be true, I also believe that it should go both ways.

I regularly encounter a number of misconceptions about how to work as a designer. Let’s get those out of the way first:

Continue reading

Konsulenteriet må dø!

av Erik Assum / erik@iterate.no / @slipset

Dette er en transkribering av min lyntale på JavaZone i år. Det er ikke ordrett, men innholdet er relativt likt.

Introduksjon

Jeg kommer i denne blog-posten til å snakke om konsulenter, prosjekter og forvaltning, så jeg må begynne med å definere i alle fall disse begrepene. Deretter skal jeg si noe om hvordan jeg mener man bør bruke konsulenter. Dette holder jeg opp mot noen vedtatte sannheter jeg mener finnes om IT, og tilslutt en oppsummering.

Definisjoner

Wikipedia definerer en konsulent som

en tjenesteyter som i en profesjonell ramme tilbyr sin ekspertise innenfor et visst fagfelt, vanligvis i et begrenset tidsrom

I dag finnes ordet konsulent også brukt om innleid ekstrahjelp uten den kompetansen vi tradisjonelt forbinder med begrepet

Samme nettsted definerer et prosjekt som

En innsats som gjøres for å oppnå et definert mål, som oftest innenfor en planlagt tids- og ressursramme

Selv definerer jeg forvaltning som

Et sted der systemer laget i prosjekter bemannet med konsulenter blir sendt for å dø

Konsulentbruk

Så hvis jeg mener at konsulenteriet må dø, mener jeg da at all konsulentbruk er ufornuftig? Det enkle svaret er nei. Det litt utfyllende svaret er at man skal bruke konsulenter når man har korte og avgrensede oppgaver utenfor kjerneområdet. Eksempler på dette er f.eks om du skal bytte fra websphere til tomcat, flytte fra svn til git eller sanere noe gammelt ræl som ingen bruker lenger. Det viktige her er at det er konsulenten som er domene-eksperten. Ikke kunden.

En annen god grunn til å bruke konsulenter er fordi du mangler kompetanse og trenger hjelp til å komme igang. Eksempler på dette vil være å få opp et CI/CD-miljø eller begynne med et nytt programmeringsspråk som Clojure. Igjen er det konsulenten som er domene-eksperten og kundens mål vil være å nytte godt av denne ekspertisen for å unngå fallgruver og komme seg fortere igang.

Konsulenteriet må dø!

Så hvilken bruk av konsulenter er det som er så feilaktig at jeg mener at det må dø? Det er når man bruker konsulenter til oppgaver som ligger i de fast ansattes domene. Fordi da er ikke lenger konsulenter ekspertene. De er vikarer.

Grunnen til at jeg bryr meg om dette er at jeg mener at en slik bruk av konsulenter koster langt mer enn det smaker. For konsulentbruk er et optimaliseringsproblem, som så mye annet. Og for slike problemer må man kjenne både gevinster og kostnader. Dessverre er det også slik at en del av de gevinstene man ser for seg kommer man aldri til å ta ut. Det blir som å kjøpe opsjoner uten å utøve dem. Og det er jo bare dyrt.

Vedtatte sannheter om IT

De skulte kostnadene ved bruk av konsulenter, sånn rent bortsett fra at de som regel er dyrere enn faste ansatte forblir skjulte fordi kunden tror på følgende sannheter om IT.

IT er kun en utgiftspost

Fordi IT kun er en utgiftspost er det fint å kunne skalere ned i dårlige tider. Av samme grunn er det fint å kunne bytte ut dyre konsulenter med billigere vikarer som er like bra. Poenget her er at det er ytterst få bedrifter som klarer seg uten IT. Man må innse at for å lykkes idag, må IT integreres på alle nivåer i forretningen. IT må være forretningen , forretningen må være IT.

Domenekunnskap er uviktig

For at IT og forretning skal kunne jobbe sammen og komme med de beste løsningene på de vanskeligste problemene, må IT forstå forretningen bedre enn forretningen selv. Da nytter det ikke med vikarer som løper ut døra så fort prosjektet er overlevert til forvaltning.

IT systemer blir ferdige

At Politiet fortsatt bruker Straffesaksystemet som ble levert i 1979 er bare trist. Det som hadde vært kult var om politets Straffesaksystem hadde vært topp moderne og i kontinuerlig utvkling siden 1979.

Fordi vi anser systemer som levert, og ikke foredler dem over tid, blir de tilslutt helt ubrukelige og må byttes helt ut, ikke ulikt Svinesundsbroen. Men fordi man ikke har hatt noen kontinuerlig utvikling, har man ingen utviklere og man må inn med konsulentene, som må lære seg domenet som de ikke kan noe om. Og fordi man nå endelig skal få et nytt system, må man passe på at man får med seg alt man har savnet de siste 30 år, pluss litt til. Og når systemet blir definert som ferdig, enten fordi budsjettet er brukt opp, eller tidsfristen overskredet, forsvinner konsulentene med tilhørende domenekunskap ut i nye oppdrag i nye domener, og tilbake sitter brukerne med et system som ikke virker, hverken idag eller i framtiden.

Tilslutt

IT har kommet for å bli

Det er veldig få bedrifter eller etater idag som sier at, nei, IT er
ikke noe vi satser på. Manuelle rutiner holder lenge for oss. Idag må alle
IT systemer være under kontinuerlig utvikling, bortsett kanskje fra de
som ingen bruker.

Konsulent eller vikar?

Så hvis du er konsulent idag, bør du tenke deg om. Hvis du sitter ute
i oppdrag og egentlig bare er en midlertidig ansatt fordi kunden
ikke klarer å ansette folk, bør du kanskje heller hjelpe kunden ved å
forklare på en pen måte hvorfor de ikke er attraktive. For din rolle
som konsulent bør være ekspertrollen. Den som kan noe som kunden ikke
kan.

Men dersom du sitter ute i et tidsbestemt oppdrag og hjelper kunden
med å bli bedre på ting den ikke kan, eller løser et problem som
ligger på siden av kjerneområdet, så synes jeg du skal klappe deg selv
på skulderen og gratulere deg selv med å ha funnet et godt
konsulentoppdrag.

Experiences from ReactEurope

At the beginning of July, Truls and I went on our first work trip abroad to attend the first ever ReactEurope conference in Paris. A two-day conference dedicated to the very popular React.js, a frontend library made by Facebook, and other related topics. Despite of an intense heatwave in southern Europe and the lack of an A/C that could cool down 700 people in a single venue, we still feel that the conference was a great experience. There were many great speakers who presented interesting topics and we learned a lot from their talks. The speakers include the creators of React.js, React Native, Flux, ImmutableJS, GraphQL, Relay, Babel, Redux and React Router, all important parts of the React ecosystem. We also had many enlightening discussions with other attendees.

A lot of people in a not-so-big and no-A/C venue.

Continue reading

Lean summer of 2015 – Week 6

Can 6 tech students help a telecom giant innovate in 6 weeks? Telenor Norway wants to solve real problems for real people. As summer interns in Iterate – the lean startup consultancy in Norway – we’ve been hired to build, measure and learn how to unleash the power of future telco technology. Every week we blog about what we’ve learned.

Here’s week 6.

Our Lean summer has come to an end.

Six weeks ago we were given a task; to help Telenor innovate in different areas. With the rise in popularity and functionality of webRTC, Telenor wanted to know whether or not this technology could help.

first_day

Six nervous students preparing for their first day

We didn’t expect this project to be easy, and didn’t expect it to go without issues or problems. We expected guidance, but we also hoped for some freedom to try and fail for ourselves. Mistakes are a great opportunity to learn, but only if we can make and solve them on our own..

IMG_0120

Six great friends enjoying a last party together before going their separate ways

Continue reading

Lean Summer of 2015 – Week 5

Can 6 tech students help a telecom giant innovate in 6 weeks? Telenor Norway wants to solve real problems for real people. As summer interns in Iterate – the lean startup consultancy in Norway – we’ve been hired to build, measure and learn how to unleash the power of future telco technology. Every week we blog about what we’ve learned.

Here’s week 5.

Navigating the corporate jungle.

Compared to the real world, student life is easy. We are free to do almost whatever we want, when we want to. You never really have guilt-free time off, but you also don’t have to get up early every day.

For many of us, summer internships are the first taste of a real job. We would soon discover that getting up early would be the easy part.

IMG_20150720_180731

How many interns does it take to fire up a grill? One to light it and four to watch it in silence and scare away the seagulls

Continue reading

Lean Summer of 2015 – Week 4

Can 6 tech students help a telecom giant innovate in 6 weeks? Telenor Norway wants to solve real problems for real people. As summer interns in Iterate – the lean startup consultancy in Norway – we’ve been hired to build, measure and learn how to unleash the power of future telco technology. Every week we blog about what we’ve learned.

Here’s week 4.

In Lean, you have to be versatile.

When iterate hired us for a summer internship, they didn’t do it to stick us in a dark room to code their todo-list. Our focus is to innovate, to do something different than what we are used to. We use the Lean methodology to help us with this process, and the goal is to figure out what the customer needs.

IMG_20150715_141735

Team Phone hacking out new ideas for their recruitment campaign 

Continue reading

Lean Summer of 2015 – Week 3

Can 6 tech students help a telecom giant innovate in 6 weeks? Telenor Norway wants to solve real problems for real people. As summer interns in Iterate – the lean startup consultancy in Norway – we’ve been hired to build, measure and learn how to unleash the power of future telco technology. Every week we blog about what we’ve learned.

Here’s week 3.

We knew from the beginning this internship was going to be different.

Most tech student summer internships follow a standard format: You show up the first day to a round of introductions, you get assigned a workstation, a task, and maybe some company swag. The first week is focused on workshops and courses, and then you are set to work. For the next few weeks you work on your project in order to bring it to completion on time.

Certainly a cool internship when you get to brew your own beer and design a matching label.

Continue reading

The values of innovation

They say groups make bad decisions. That’s why we need leadership.

The solution might be a team leader, who makes decisions on behalf of the group: Limit decision power, and decisions will become consistent, on target and effective.

This works great in a number of circumstances. In a restaurant kitchen, for instance, nobody wants chefs who disagree on how long to cook the aspargus. People are hungry – we need a ruler.

Conversely, a ruler is a disaster in innovation. To creative minds, pursuing “the next big thing” (whatever it may be), nothing pacifies more than a micromanaging split- and conquer regime.

Give them a clear objective, a business goal, you might say. “Increase market share by 20% over the next 18 months”. If the goal is realistic, they may reach it. But will it be innovation?

Continue reading

Lean Summer of 2015 – Week 2

Can 6 tech students help a telecom giant innovate in 6 weeks? Telenor Norway wants to solve real problems for real people. As summer interns in Iterate – the lean startup consultancy in Norway – we’ve been hired to build, measure, and learn how to unleash the power of future telco technology. Every week we blog about what we’ve learned.

Here’s week 2.

Continue reading

Lean Startup: Safe failure vs failure

A Lean Startup has three possible outcomes:

  1. We found a winning product (success)
  2. We learned our idea was a bad one, and did something else (safe failure)
  3. We messed up and failed to seize opportunities (big failure)

Thinking like a Lean Startup, we value fast failure, because it teaches us important lessons that in turn can be used to find a winning product. Big failure, however, is when we fail to implement the thinking in the first place. Big failure encompasses anything from never getting getting started in the first place to greenfield innovation initiatives that – usually seen in retrospect – never could have made it, because they were built on the wrong premises.

This post is about avoiding big failure.

I meet a lot of corporate people who want to learn Lean Startup these days. They mostly expect training in experimentation: Business modelling, customer dialog, minimal (viable) product design and other means for validated learning. Build, measure, learn.

The truth is that learning basic skills of Lean Startup isn’t really that hard. Effective use of cheap learning material, from books and tutorials (and even board games) to Meetups and conferences, will get you a long way. Getting mentored by someone who’s done it before may get you even further, but you’re still traveling along one axis of a multi-dimensional challenge. Experimentatiton skills are the hiking shoes you need to climb the mountain (and as far as I know, no hiking shoes have ever climbed a mountain).

And the horrible truth is:

Continue reading