Focus & Do the Simplest Thing Possible

Cross-posted from The Holy Java.

Credit: Dennis Jarvis, CC

Are you tired of days spent in front of the screen, with no results to show? Have you once again engaged in yak shaving? Today, after having failed previously, I have finally managed to solve a problem while avoiding this trap by following rigorously two guidelines preached by grandmaster programmers. Be warned: Following this approach, you will get a working solution – but you won’t like it. It will be ugly, stained by compromises, far from the elegant solution you wish for. But if your resources are limited and you want to avoid death by too many yaks, this is your only option. But first, what are these guidelines?

One: Maintain a laser-sharp focus. A great programmer is constantly aware of what she is trying to achieve and never strays far from it. If the path leads away, she backs up. If something else pops up, she writes it down for later and gets back to the job. This is essentially about deciding what not to do. (Many thanks to Kent Beck for sharing his focus secret!)

Continue reading

Continuous Delivery Digest: Ch.9 Testing Non-Functional Requirements

Digest of chapter 9 of the Continuous Delivery bible by Humble and Farley. See also the digest of ch 8: Automated Acceptance Testing.

(“cross-functional” might be better as they too are crucial for functionality)

 • f.ex. security, usability, maintainability, auditability, configurability but especially capacity, throughput, performance
 • performance = time to process 1 transaction (tx); throughput = #tx/a period; capacity = max throughput we can handle under a given load while maintaining acceptable response times.
 • NFRs determine the architecture so we must define them early; all (ops, devs, testers, customer) should meet to estimate their impact (it costs to increase any of them and often they go contrary to each other, e.g. security and performance)
 • das appropriate, you can either create specific stories for NFRs (e.g. capacity; => easier to prioritize explicitely) or/and add them as requirements to feature stories
 • if poorly analyzed then they constrain thinking, lead to overdesign and inappropriate optimization
 • only ever optimize based on facts, i.e. realistic measurements (if you don’t know it: developers are really terrible at guessing the source of performance problems)

A strategy to address capacity problems:

Continue reading

Notes On Automated Acceptance Testing (from the Continuous Delivery book)

These are my rather extensive notes from reading the chapter 8 on Automated Acceptance Testing in the Continuous Delivery bible by Humble and Farley. There is plenty of very good advice that I just had to take record of. Acceptance testing is an exciting and important subject. Why should you care about it? Because:

We know from experience that without excellent automated acceptance test coverage, one of three things happens: Either a lot of time is spent trying to find and fix bugs at the end of the process when you thought you were done, or you spend a great deal of time and money on manual acceptance and regression testing, or you end up releasing poor-quality software.

Continue reading

Finalen

Dette er fjerde og siste delen i en artikkelserie om Kundedrevet Virksomhetsstyring. Om du vil begynne på begynnelsen: Del 1

Vi har fulgt Generasjon X og Generation Y på deres reise de siste 18 månedene, på jakt etter resultater. Med hver sin karismatiske leder har de opplevd de samme utfordringene, men organisert seg litt ulikt. Og det kan se ut som de har hatt ulik fokus og strategi for hvordan lykkes.

Vi forlot dem sist på et ekstraordinært møte i ledergruppen, hvor X nettopp hadde konkludert med at årsresultatet var reddet pga heltmodig salgsinnsats. Faren over. Hos Y uteble fortsatt resultatene, men de mente bestemt å ha gode ledetråder på hva kundene egentlig kjøper og derfor hva som kan gi mer langvarig effekt.

(…først et lite tilbakeblikk fra et styremøte hos Generasjon X to år tidligere… )

Konsernsjef X: – Vi har de samme utfordringene som i fjor, men nå i økende grad. Vi redder oss inn med kampanjer på kort sikt, uten at det gir oss noen langvarig effekt. Samtidig møter jeg stadig større frustrasjon i ledergruppe og mellomledelsen pga budsjettprosessen. I ytterste konsekvens så opplever jeg at mange nå begynner å “game” prosessen. Jeg ønsker derfor at vi forsøker å tenke litt nytt ift hvordan vi styrer virksomheten vår. Som dere har lest i epost fra meg i forkant av styremøtet har jeg to konkrete forslag:

 1. Vi går bort fra den årlige budsjettprosessen og forsøker en smidigere tilnærming etter Beyond Budgeting-modellen. Da vil vi kunne ta beslutninger med mer informasjon og agere raskere ift markedet
 2. Vi går bort fra å styre etter antall nye medlemmer, men heller måler aktivitet over tid for å tidligere kunne spore motivasjonproblemer hos våre medlemmer. Dette betyr i større grad å agere på adferd hos våre medlemmer, i stedet for å pushe ut budskap og tjenester vi håper de vil like.

Ja, dette vil kreve en endring i mindset, men...

Styreformann X: – …beklager, men jeg ser meg nødt til å avbryte her. Dette har vi snakket om før og avgjort med flertall. Hvordan skal vi, eller rettere sagt du, ha kontroll på skuta om du ikke stiller krav og setter klare mål til dine ledere og samtidig insentiverer dem til å faktisk nå sine mål? Og om vi skal la våre kunder ta over styringen, så hvorfor sitter vi her? Beyond Budgeting høres fint ut i teorien, men vi må ikke la oss lure til å tro at det som tilsynelatende fungerer for Handelsbanken og noen andre veldig få bedrifter, fungerer for oss. Vi har tross alt jobbet i denne bransjen i mer enn 15år…

(tilbake til nåtid, julebord hos Generasjon X, desember 2015)

Konsernsjefen X: – Skål! Jeg må starte årets julebordtale med å takke alle sammen for en fremragende innsats gjennom 2015! Litt omorganisering har det vært på veien. Det har vært nok et krevende år, hvor vi alle har jobbet steinhardt for å få inn nye medlemmer. Vi vil få et resultat som kunne vært bedre, men til gjengjeld så hadde vi ikke stått med tidenes mulighet foran oss nå, uten denne laginnsatsen. Med den forestående fusjonen med Global Fitness har vi alle muligheter for å fortsatt dominere vår bransje i mange år fremover.

(…samtidig på julebord hos Generasjon Y…)

Konsernsjef Y: – For en reise. Ja, for en kundereise! Fra nasjonal utfordrer til global aktør på to år. Som jeg sa til styret tidligere i dag, så har jeg hele veien hatt tro på at vi skulle utrette noe stort sammen…

(Styreformannen står plutselig bak skulderen på konsernsjefen…)

Styreformann Y: – Unnskyld at jeg bryter inn, men jeg kan godt huske en skeptisk herremann jeg møtte til samtale for omtrent tre år siden…”Hvordan skal vi lykkes om vi ikke fokuserer på resultater? Hvordan kan vi selge uten en salgssjef? Uten budsjetter?”

Konsernsjef Y (imiterer og siterer styreformannen): –“Vi bryr oss selvsagt om resultater, men vi fokuserer mer på hva som gir resultater – på lang sikt.”.

Styreformann Y (imiterer og siterer seg selv): – “Og når vi vet hva medlemmene våre egentlig kjøper, da trenger vi ikke lenger selge.”

Konsernsjef Y: – Og den “klisjeen” har faktisk blitt en realitet gjennom ikke mindre enn 51 ulike eksperimenter det siste året. For å komme til bunns i hva våre medlemmer egentlig kjøper, har vi investert omtrent to årsverk på disse eksperimentene. 40 av idéene vi har testet har imidlertid vist seg å ikke gi oss den effekten vi ønsker, så da er det greit å vite at vi i snitt har brukt kun to ukesverk på hvert eksperiment før vi har stoppet dem. Sammenlignet med min tidligere jobb, har vi trolig spart årsverk og millioner av kroner på prosjekter vi ikke har startet. Syv idéer er fortsatt uavklart, mens fire idéer har blitt videreført. Én av disse har allerede gitt enorme resultater i det kinesiske og amerikanske markedet, uten at det har kostet oss noe ekstra pga digital distribusjon.

Rop fra salen: – Det var min idé! Jeg er et geni! (rungende latter fra salen)

Konsernsjef: – Ja, og den hørtes minst like idiotisk ut som de 50 andre idéene (latter fra salen). Det er ofte lite som skiller det gale fra det geniale, Robert. Men, i dette tilfellet så var vel jeg like mye den gale som lot deg få teste idéen din. Men, ikke tro det øker sjansen for at du får viljen din neste gang (konsernsjefen blunker lurt til sin kollega).

Og som vi alle vet nå, så har to av disse medført at vi har gått fra å være en nasjonal utfordrer med vår fysiske treningskjede til å bli en global aktør innen digital trening og helse.

Avslutningsvis ønsker jeg å formidle min visjon og intensjon for selskapet i tiden fremover:

 1. Vi skal opprettholde vår markedsandel på fysiske treningssentre nasjonalt, men vil ikke investere noe ytterligere her i 2016
 2. Vi skal intensivere vår satsning rundt digital trening og helse globalt og bør i løpet av 2016 passere resultatene vi har fra fysiske treningssentre
 3. Vi skal investere betydelig for å teste ut vår modell for digital treningsveiledning mot bedriftsmarkedet og den offentlige helsetjenesten

Pga av de markante endringene i samfunnet, er vi ikke det samme selskapet vi var for to-tre år siden. Og i 2020 forventer jeg at vi igjen vil være et helt annerledes selskap. Det eneste som vil bestå er grunnen til at vi står opp om morgenen: “Vi skal utvikle ditt selvbilde, så du igjen kan utvikle andre.”

Da foreslår jeg at vi alle løfter glassene og skåler for både de gale og de geniale. SKÅL!

(senere på kvelden hos Generasjon X. Konsernsjefen mottar en tekstmelding fra styreformannen…)

Takk for fin tale, innsatsen med å få fusjonen i havn og jobben du har gjort de tre siste årene. Det ligger an til at Bret Hartman fra Global Fitness blir konsernsjef for det nye selskapet. Vi møtes på mandag for å se på nye muligheter for deg. Ta deg en ekstra skål i kveld. Styret.

The End.

 

Tom J. Bang (41) is a passionate and visionary serial entrepreneur with a special love for the mystery behind people, culture and organisations. A true believer in learning by doing while laughing. As COO at The Lean Software Development company ITERATE his mission is to help established organization succeed with innovation when times demand change. Follow his voyage here: @tomjohannesbang.

Smidig 2014: Smidig vs Lean Startup

Nei, vi skal ikke rope “dette er ikke lean startup” fra taket på Oslo Plaza i årene som kommer. De fleste av oss har måttet høre på utsagn som “this is not proper Scrum” mang en gang, uten at det hjalp verden nevneverdig videre.

Vi lover.

Dette er en liten oppsummering fra Smidig 2014 og workshopen “The idea that wins” (også kjørt på Oslo Innovation Week tidligere i høst). Vi skal forsøke å bruke læringen fra workshoppen, og Smidig-konferansen forøvrig, til å nyansere forskjellen på Lean Startup og det vi kjenner som Smidig.

Det heter ikke Lean Startup-"metoden", eller Lean Startup-"prosjektet". Fjern bindestreken og det etter.

The Idea that wins er en workshop om å få Lean Startup til å fungere i etablerte virksomheter

I år var det flere lyntaler om Lean Startup på Smidig-konferansen. Det er gøy og nyttig å høre fra andres erfaringer. En av lyntalene handlet om et kortvarig Lean Startup-prosjekt der produktet ble levert på åtte uker, men hvor produkteieren senere ble presset av samarbeidspartnere til trekke produktet tilbake. En kritisk antagelse som ble falsifisert først etter at prosjektet var ferdig?

(For ordens skyld: Åtte uker er “ingenting” i et smidig prosjekt. Det er en evighet for en Lean Startup.)

Tilbake til workshopen. “The idea that wins” handler om å få Lean Startup til å fungere i en etablert organisasjon. Her leker vi med tanken om å bygge en liten startup i moderselskapet, og få alle rundt oss til å heie på oss. Ideen kom for lenge siden på en kaffebar i San Francisco i 2011, hvor jeg fikk anledning til å ta en kaffe med Eric Ries. Det var en svært interessant samtale, hvor han blant annet påpekte at han, tross navnet, hadde skapt Lean Startup for å hjelpe etablerte virksomheter.

Der har du også hint nummer én: Det begynner med en liten, autonom enhet – en startup inni moderskipet som itererer over en visjon ved å validere forretningsideer. Smidig på sin side, dreier seg mer om å validere funksjonalitet (mens vi forutsetter at prosjektet har livets rett).

I workshopen var Evry, NAV, Compello, Dossier, SOL og Iterate representert. De to sistnevnte i kraft av å være fasilitatorer. Målet var å lære noe viktig fra “mannen i gata” om deltagernes forretningsidéer – innen dagen er omme. Det klarte begge teamene.

Det er neste hint: Uansett hvor stor og tung ideen din er bør du klare å innhente læring fra den store verden på dag én.

“Dette produktet koster 30 kroner” (a)

“Dette produktet koster 80 kroner” (b)

“Dette produktet koster 160 kroner” (c)

Gruppen “No Such Box” sin ide var å tilby brukere skylagring med distribuert kryptering, slik at ingen Storebror kan trenge seg på dataene dine uten at du vet om det.

Før den fjerde timen var passert, var de igang med pristesting av idéen. De tre gruppemedlemmene fordelte påstand a, b og c mellom seg, og testet dem på adskilte personer de fant i og utenfor Oslo Plaza. 160 kroner er for mye var den unisone tilbakemeldingen fra noen folk i farten.

Hint nummer tre: En Lean-startup er ikke det samme som et (kort) prosjekt. En Lean Startup er skikkelig langvarig om idéen er god. Men læringen kommer fort. Det er derfor vi lever så lenge.

En Lean Startup kan forøvrig være kortvarig, men allikevel en suksess, hvis vi dreper dårlige ideer raskt og sparer moderskipet for feil bruk av tid og penger.

“Vi vil at du tar bilde av din faktura og sender den til oss på mail, så legger vi den ut i en Dropbox-folder for deg.”

Det er begrenset hvor fancy et eksperiment kan være når man har seks timer til rådighet på en workshop. Allikevel kan tidlig dialog fremkalle de utroligste tilbakemeldinger. Spesielt når vi kommer i prat med personer som ikke kjenner oss. Gruppen “Handsome and the douche” sin ide var et “Dropbox for fakturaer”. Det første de lurte på var om bedrifter i målgruppen var villige til å gi slipp på de fysiske fakturaene. På en time fikk de ringt fire daglige ledere eller økonomisjefer og spurt dem om behov og villighet til å ta i bruk nye verktøy.

Eksperimentene i workshoppen på Smidig 2014 var altså dialogpreget. Slike eksperimenter er imidlertid bare begynnelsen. Å validere antagelser trenger nødvendigvis ikke, og bør helst ikke, ta mye tid, uansett hvor vi er i prosessen. Produkter som bygger på programvare har unike muligheter til å formes for læring. Dyktige fagfolk klarer å få små features i produksjon, sette opp analyseverktøy og gjøre justeringer fortløpende. Vi er da smidige, tross alt.

Den tidligere omtalte lyntalen fortalte altså om et prosjekt som fikk kritisk læring etter leveranse. De hadde begynt med en planleggingsuke for å kartlegge hypoteser. Deretter hadde de ukentlig presentert arbeidet sitt for kunde og brukere. Så ble produktet levert. Smidig og effektivt, helt klart. Men det er altså etter ferdigstillelse at eksterne krefter presser produkteieren til å trekke seg. Kunne de funnet ut av dette tidligere, og kunne eieren brukt investeringsmidlene anderledes?

Som en utenforstående kan jeg bare stille spørsmålet. For det er nettopp slike spørsmål som er kvintessensen for en Lean Startup.

Siste hint: Når en kritisk antagelse blir falsifisert, hvor lenge har du jobbet under den forutsetning at antagelsen var sann?

Ingen fasitsvar. Dropbox måtte utvikle i nesten et halvt år før de hadde første versjon av sin synkronisering på plass. Heldigvis ville folk ha Dropbox, og en demo-video på Youtube hadde tidligere gitt en viktig pekepinn på dette. Zappos solgte sko fra en lokal skobutikk på ebay på første dag. I en Lean Startup-workshop Telenor og Iterate kjørte i 2011 ble et produkt lagt ned etter bare to dagers eksperimentering.

Det kommer an på både forretningsideen og dine egne ferdigheter. Det krever kreativitet å “se” hvordan du kan eksperimentere smart. Det kan være ganske gøy å plutselig finne ut hvordan du kan “hoppe over” måneder med arbeid, og heller velge en raskere vei til mål.

Smidig er fortsatt her som en viktig del av hvordan vi jobber. Det finnes mange gode, smidige prosesser der ute, flere av dem har vi hørt om på Smidig-konferansen i en årrekke. Så husk: Selv om Lean Startup er noe nytt, trenger du ikke rename backloggen din til “hypoteser” og kalle prosessen Lean Startup. Vær stolt av smidigprosessen din, og bruk den der det passer.

Deltagerene på workshoppen var nybegynnere på Lean Startup. Det var ingen hindring. Læringen kom raskt, var verdifull og ga nye perspektiver. Vi ønsker dem lykke til videre med å finne ideen som vinner.

Da skal vi klatre opp på taket på Plaza og utbasunere det glade budskap.

Anders Haugeto (36) is software engineer, experiment designer and entrepreneur helping the customers of Iterate innovate faster. He shows intrapreneurs how lean thinking helps their mission in life – to disrupt their organization from within. Follow his tweets about entrepreneurship and experimentations here: @hauge2.

Why shops in Norway decide to accept Bitcoin

After we started to accept Bitcoin in 2014 february we became curious what motivates other shopkeepers and service providers in Norway to turn their attention to Bitcoin. We interviewed everyone to share their experiences and expectations with the crypto-currency.

First a quick overview of the places that accepts Bitcoin in Norway:

Aktivisten kafé – a small cozy café in the hipster district of Oslo
Zodo/Viralvoi – marketing agency
Wish AS Opplevelsesgaver – Experience gifts
FixMyi – repairing service for Apple products
Host1 AS – webhosting and other IT services
Mediehuset Tek AS – a company making specific softwares
Justcoin.no – Scandianvian trading center to buy and sell Bitcoin itself
Iterate AS – that’s us
iPhix – repairing Apple and Samsung products
WAU – travel and technology agency
www.bitlasers.com – worldwide seller of handheld laser and laser-accessories.
Camping Dalen & Camping Dalen Shop: Listed as two in Coinmap, but in fact it’s one.
Ecoin – an inactive costumised map to list places where Bitcoin is accepted. Doesn’t function as a shop to buy products and services
Holiday House Nybergsund, Norway
Brattlia Økogård – Organic farm

Aktivisten Cafe in Oslo. They also accept Bitcoin. Photo Credit: Scott Cadman.

Aktivisten Kafé in Oslo. They also accept Bitcoin. Photo Credit: Scott Cadman.

What motivates a business to accept Bitcoin?

If you happen to be a business owner you might find some inspirational thoughts among the answers:

“Bitcoin is between you and me and there is no bank in between. Same as cash. I don’t like that when you use cards everyone can see where you use it and what you buy with it. Also: accepting Bitcoin is much cheaper than having a payment terminal.”

“To be among the early adopters, test new payment methods and to offer “non-traceable” transactions.”

“We wanted to offer an additional payment service via the web that is not dependent on PayPal / VISA / MasterCard. This started as a test project that worked very well, thus resulting in that we decided to accept Bitcoin permanently.”

“At first bitcoin was the only form of payment we accepted. This was the time when very few had heard about bitcoin, so we wanted to “spread the word”, especially in this niche we do (hobby lasers). I believe we have succeeded, because the largest laser hobby store in the world and several of our suppliers of components have started accepting bitcoin too.”

“This could be the future way to pay, so why not try? One has to start somewhere.”

“One of our clients is a Bitcoin enthusiast and he insisted that it would be great if we accept it. So we decided to do so. No payments happened so far in Bitcoin, but it’s interesting to see where it takes us.”

“We see great advantages of a global currency for companies who do international business. It operates with low costs regarding transactions and integration, and payments are fast and easy. It’s also a new exciting market with many passionate users, and furthermore: it is a new platform that fosters a lot of innovation.”

“Bitcoin was implemented as open-source solution for clients and as a strategy to gain more visibility.”

“We love technology and we believe that the technology Bitcoin is based on has a future in the world of payment.”

Tl;DR: non-traceability, low operational costs, technical interest, client’s need, marketing value

 

How often do you have customers paying with Bitcoin? What percentage of your total income came from Bitcoin in the past 12 months?

Bitlasers established their business based on Bitcoin-only transactions, and by this they are the only ones who account significant income in Bitcoin.
One shop reported to receive less than 5% of their revenues in Bitcoin.
A third shop says that by the total turnover Bitcoin makes only an insignificant amount (less than 0.1%).
The rest of the shops either did not registered a single Bitcoin-payment or had very few low-volume payment in the last twelve months.

Timeline of shops opening up to accept Bitcoin.

Timeline of shops opening up to accept Bitcoin.

What do you think about the future of Bitcoin?

All of the shops we asked see a bright future in Bitcoin payments. They state that the usability for online transactions is really good for and it is very suitable for small and medium-sized transactions. Some said that Bitcoin is more suitable for payment than credit card or cash. Some believe that when the price of Bitcoin stabilizes we will see an increase in transactions and we can expect a steady growth in the number of users.

“In the worst case Bitcoins will merge into to a similar but much better platform.”

Almost all of them mentioned however, that in order for Bitcoin to succeed we need more places that accepts it as payment, and more people to spend it.

“Bitcoin is an evolution in finance created by people like you and me, and just like the wildlife, the payment method that best suits prevail over those that don’t evolve with the changing times.”

Gitle Mikkelsen, Bitlasers

Meanwhile here is how every-day life people relate to Bitcoin

Although Hans Christian Holte, director general of taxation says that Bitcoin is not a currency, Scandianvia’s biggest Bitcoin exchange place Justcoin.no reached nearly 67 000 registered users since they opened in 2013 spring. This sounds like rapid growth, but it also means that only around 1% of population of Norway has bitcoin. (Norway has 5,136,700 inhabitants based on 2013 demographic data).
We did a research by interviewing randomly chosen people of all age in the streets of Oslo to find out more about Norwegians’ knowledge about Bitcoin and willingness in using it as payment. We also launched an online survey with the same questions, targeted to people living in Norway. It turned out that 46 % of the people have never even heard about Bitcoin.

“Unfortunately, it is currently almost exclusively used as object for speculation and not for buying and selling… For Bitcoin to succeed we need more places to accept it, but also consumers to use it. It will take time “
Robert Grinde – Wish AS

And I personally think it will take a LOT of time. While transferring Bitcoin online takes just as little as transferring any other currency through your net-bank, Bitcoin has some serious usability issues when it comes to point of sales payment. Paying for a coffee at a bar with cash or credit card takes around 10 seconds, but if you want to pay with Bitcoin it will literally take minutes as you have to do an online transfer and get verified by the seller.
But as we said in our previous post it is nevertheless a great fun to be with, experiment and watch where it will grow.

4 clues on how to leave your job in style

Leaving in style is the best way to start your next job

Leaving in style is the best way to start your next job

“I hereby inform you that I will be resigning my position at…”. An employee is leaving the company. A few decades ago this would be brutal, like a wrecked marriage.

Today, however, few employments are for life. Instead, employers and employees are partners, helping each other to reach the next level. At certain point, it is only natural that you would want to grab that next opportunity.

In 2014, quitting your job is a natural part of how business works.

Don’t get me wrong: I’m not happy to see that our ways are parting. It’s sad, but I’m also proud that your years at our company has left you with the skills and know-how that qualified you for your next mission.

I know you will go on to make other companies great or even start your own some day. Nothing will make me prouder than seeing Iterate alumni as industry leaders in the future.

In the meantime, remember that it’s important to leave with style. Think of the notice period, whether it is two weeks or three months, as your final show.

Here’s how you do it:

Put in an extra effort. Nobody will be surprised if you find it a little harder to keep motivated. If, on the other hand, you use this time to go the extra mile, you will surprise and impress. Is there a better way to be remembered?

Say “we” – and mean “us”. Don’t say “you guys” when you talk about our company. There will be no doubt that your mind has already moved to your next job. Instead, talk about “us”. We will consider you a part of the team until your final day.

Be super social. Take part in everything that happens. Instead of going into hiding, double down on the social side. Friday beers and office parties, you are there, showing us that you really don’t look forwards to leaving this nice crowd. We want you to be there!

Stay in touch. If you hadn’t before, add everyone as connections on LinkedIn and maybe friends on Facebook. Ask for private email addresses, and remember to send a farewell email with your new contact information. As you quit, good colleagues turn into friends and business connections. We should be an important part of your network.

Follow this advice, and you will be remembered as a great employee. Professional, social and loyal to the last. I know our paths will cross again – until then I wish you the best of luck.

Flow: The idiosyncrasy of awesome engineers

“Earth to Anders! It’s the daily stand-up!”

It felt like being a boy again, hearing my mother calling me in for dinner when it finally was my turn to be Darth Vader.

I didn’t want to attend that meeting. Agile was great, but I wanted to code. To learn my tools. To be an awesome engineer.

Two weeks into my first iterative project, I was in conflict with myself.

It came unexpectedly; not only was this an agile project – I finally had the chance to code Enterprise Java using this innovative IDE with refactoring tools and other sophisticated code manipulation features called Eclipse. The project of my dreams, in other words.

(You guessed right, it’s some 10 years ago.)

My team and I had also read books about agile methodology, and we just loved throwing away late testing, early specifications and other anachronisms of the checkered past of software engineering. Our focus was on feedback: We had daily stand-ups, long retrospectives and pair programming.

But there was a snag:

Continue reading

Raske resultater

I forrige artikkel så vi på hvordan organisasjonsstrukturer påvirket hvilke beslutninger og tiltak hos treningskjedene Generasjon X og Generation Y. Med utgangspunkt i den samme utfordringen gjorde de ulike prioriteringer. Samtidig virket alt logisk og fornuftige utifra situasjonen og forventningene.

Har du ikke fått med deg starten, kan du gå tilbake ditt umiddelbart: Kundedrevet virksomhetsstyring. Er det ikke det vi alltid har gjort?

 

I denne tredje artikkelen vil vi se nærmere på hvilken effekt beslutningene får på kort sikt.

Ingen effekt, kun ledetråder

Det har blitt jul og vi møter ledergruppen i Generation Y 3. juledag. Konsernsjefen har kalt inn til et krisemøte…

Continue reading