Slik unngår du den store ERP-smellen

Iterate er et firma som utfører iterativ systemutvikling. Et annet ord for iterativ kan være trinnvis. Vi mener at enhver ikke-triviell utviklingsprosess bør gjennomføres iterativt. Alternativet til en iterativ modell kalles ofte Big Bang, som vel kan oversettes med stort smell på norsk. Spektakulært kanskje, men potensielt ødeleggende og farlig.

Forretningssystemer,  Multi Purpouse Systems eller Enterprise Resource Planning-systemer har fått et veldig frynsete rykte på grunn av store budsjettoverskridelser og store negative konsekvenser for bedrifters kjernevirksomhet. Hvorfor skjer dette så ofte? Vi tror at man har låst seg fast til at man må bytte alle bedriftens kjernesystemer på en gang. Hvorfor har man denne holdningen? Fordi de store leverandørene har sagt at slik er det. At man enten må skifte ut alt sammen eller så må man bruke store summer på å lage integrasjoner mot “legacy”-systemer.

Det er helt sant at det på overflaten ser ut som bortkastede penger å lage integrasjoner mot systemer man før eller siden skal skifte ut. Men vi hevder for det første at det ikke behøver å koste så mye, og at den kostnaden vil man få tilbake mange ganger i form av redusert risiko og raskere tilbakebetaling av sin investering.

OpenERP er et system som egner seg godt til en slik trinnvis innføring. Man kan starte med noen få moduler og så legge på mer funksjonalitet etterhvert som man tar i bruk flere deler av systemet. Overlever bedriften kanskje med dagens regnskapssystem en stund til, mens man kunne hatt stor nytte av et bedre CRM-system? Hva med et nytt lagersystem med gode sporings- og rapporteringsfunksjoner? Eller vil man gjerne ha et mer omfattende backend-system for nettbutikken?

Ikke slik å forstå at regnskapsfunksjonene er noe å kimse av. En måte å gjøre en trinnvis innføring på kan være at man fører et skyggeregnskap en periode, på siden av sitt vanlige system. Kanskje kan man da gjøre seg bruk av OpenERP sine funksjoner for analytisk bokføring der man kan enkelt kan spore kostnader til et prosjekt, en avdeling eller en kunde. Mulighetene er endeløse.

I Iterate vil vi gjerne utfordre etablerte sannheter. En etablert sannhet er at ERP-implementasjoner må være store, dyre og risikable. Vi mener at det ikke behøver å være slik. I forhold til de større leverandørene er OpenERP enkelt å sette opp, man kan starte med et minimalt sett med moduler. Hvis man trenger å integrere med eksisterende systemer kan man gjøre dette relativt enkelt. Å bytte ut virksomhetskritiske systemer er alltid noe som krever planlegging og koordinasjon, men starter man enkelt får man både raskere tilbakebetaling av investeringen og lavere risko.