Scala eXchange 2013 – dag 2

Følger opp rapporten fra dag 1 med en oppsummering av de foredragene jeg fikk med meg på Scala eXchange 2013 dag 2.

The Road to Akka Cluster, and Beyond…

Dag 2 startet også med en felles keynote, denne gang av Jonas Bonér, grunnleggeren av Akka. Han snakket om utfordringer og løsninger i distribuerte systemer, og gikk igjennom teori og forskningsresultater rundt slike systemer. CAP-teoremet er kanskje det mest kjente av disse og har vært vesentlig for NoSQL-bølgen de siste årene, men nå beveger pendelen seg noe tilbake igjen med blant annet Higly Available Transactions (HAT). Siste del av foredraget handlet om Akka sin cluster-løsning og detaljer om hvordan cluster-konfigurasjonen vedlikeholdes, f.eks. gjennom gossip-protokoller for utveksling av node-status.

Reconciling Eventually-Consistent Data

Noel Welsh ga en introduksjon til hvordan man kan aggregere endringer fra flere noder i distribuerte systemer ved å ta i bruk konflikt-frie replikerte datatyper (CRDTs). Tenk deg datastrukturer som kan slå sammen endringer og aldri få merge-konflikter. Eksempler han gir er distribuerte tellere (f.eks. side-visninger) og set (mengder). Synes dette var en veldig god introduksjon til grunnleggende byggestener i CRDTs, som man så kan bygge mer avanserte datastrukturer ut ifra.

Scala and Graphs

Dette viste seg å være en mer eller mindre ren introduksjon til graf-databasen Neo4J, og hadde lite å gjøre med Scala. Men foredragsholderen var morsom og entuastisk så hvis man ønsker å få en intro til graf-databaser generelt og Neo4J spesielt, så synes jeg det var bra 🙂 Han snakket også om spørrespråket Cypher, som er et SQL-aktig språk for å gjøre spørringer mot Neo4J basert på pattern-matching. Her kom vel den eneste ordentlige Scala-relaterte, ved at han viste eksempler på bruk av AnormCypher som er et bibliotek for å gjøre Cypher-spørringer fra Scala.

Hidden Gems in ScalaTest 2.0

Bill Venners holdt dagens andre keynote og fulgte opp foredraget sitt fra dag 1 ved å vise mange kule funksjoner i ScalaTest 2.0.

Akka for the Rest of Us

Phil Willis fra The Guardian snakket om hvilke deler av Akka man kan ha nytte av selv om man ikke kjører på et cluster med 2400 noder 😉 Han var skeptisk til hele systemer basert på Actors, hovedsakelig på grunn av at man mister en av styrkene til Scala, nemlig typesikkerhet. De bruker allikevel Actors i noen spesifikke situasjoner. I tillegg bruker de Schedulers for å spre last fra automatiske jobber utover korte tidsperioder, og Agents som et alternativ til standard caching der man har et lite, velkjent antall elementer som alltid skal holdes i minnet.

Overcoming U-Turns and Dead Ends

Endelig et erfaringsforedrag 🙂 Foredragsholderne hadde tatt i bruk Scala, Akka, Spray, Heroku, MongoDB, Redis, m.m. på et greenfield-prosjekt – uten å ha særlig erfaring med noen av de fra før. De delte villig av feilene de hadde gjort og fellene de hadde gått i. Interessant og underholdende foredrag.

Patterns for Slick Database Applications

Siste foredrag på konferansen ble en gjennomgang av en del mer avanserte patterns for bruk av Slick, et bibliotek for databaseintegrasjon fra Scala. Slick 2.0 kommer med en rekke forbedringer som vil føre til mindre boilerplatekode, blant annet i forbindelse med joins, og bedre håndtering av auto-increment kolonner. En grei gjennomgang, men skulle gjerne heller ha sett litt mer erfaringsbasert foredrag om bruk av Slick og hvilke tradeoffs man må gjøre i forhold til f.eks. direkte bruk av SQL.

Oppsummering

Så hva er konklusjonen? Er Scala eXchange verdt å få med seg?

Jeg synes det var en bra konferanse. Jevnt over godt nivå på foredrag og foredragsholdere. Skal jeg trekke frem noen enkeltforedrag så var det vel Spray-foredraget dag 1, og “Overcoming U-Turns …” fra dag 2. Skulle gjerne sett flere erfaringsforedrag, men det virker å være samme situasjon på flere andre tilsvarende konferanser om Scala. Savnet også litt lyntaler, som jeg synes er en veldig bra måte å få inn flere nye impulser på kort tid, men det er ingen show-stopper. Det var sosiale happenings begge kveldene, med øl + mat + panel-debatt første dagen og tur på puben etter konferansen sluttet dag 2.

Kommer gjerne tilbake 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s