Lean Startup as an invisible hand

Torve Indahl on Please share your opinion on what prevents lean startups in enterprise

invisible-hand

Business cases are in most large corp the key follow-up tool to measure your projects success and growth. When business managers do the traditional thinking and “lock” the business case at the project starting point, they then also lock or restrain the projects ability to learn and change. Eg. working with a norwegian telecom post acquisition for my 2006 startup in 2008, we where following the telecom´s 1 year old pre-acquisition business case and followed that path for 4 years. The company does not exist today. Many factors played in, yes, but fore sure the set path was one.

Working with lean startup for large and SME on a daily basis and as an MSc in Business, I frequently us this mindset (lean Startup) as an invisible hand. We don´t explain everything, we just use it. We change the business cases at every board/steering group meetings and wait for them to start asking questions about way there are all this changes. We are proud then to look them right in the eye and tell them “Sorry, we were wrong the last time“. We then show them the evidence from our market experiments on why we where wrong and let them in on the discussions on what to do next. Now you suddenly are on the road of trustchanges is expected and the board executives starts digging into if we are doing enough experiments….”what about the MVP then” (yes, they start using your words).

The best part is when our “success formula for new stuff” then becomes demand. Life is good

Iterate støtter Digitalt personvern

En stor andel av de oppdragene vi i Iterate utfører for våre kunder gjelder utnyttelse av de mulighetene et fritt og åpent internett gir oss – alt fra friheten til å eksperimentere med nye forretningsmodeller til selvbetjent saksbehandling og salg av varer og tjenester på nett.

I løpet av 2012 blir datalagringsdirektivet del av norsk lovgivning. Direktivet pålegger lagring av trafikk- og lokaliseringsdata fra bruk av telefon, mobiltelefon, e-post og internett. Med andre ord hvem som kommuniserer med hvem, når det kommuniseres, og hvordan det kommuniseres. Kort oppsummert vil det digitale personvernet bli mye dårligere enn ellers i samfunnet.

Som selskap har Iterate sjelden lagt seg opp i politiske diskusjoner. Et klart unntak er der lovgivning eller reguleringer truer våre verdier og grunnlaget for vår eksistens. Datalagringsdirektivet er et slikt unntak.

Det svake personvernet på internett vil utgjøre et hinder for kunder som ønsker å benytte seg av nettbaserte tjenester. Direktivet er et skritt i retning av et mer lukket og kontrollert internett og en trussel mot den innovasjon og nyskapning Iterate er til for å støtte og fremme.

I forrige uke la vi derfor ut en avstemning ut for de ansatte. Spørsmålet alle skulle ta stilling til var om Iterate skulle gi  NOK 10 000,- til foreningen Digitalt personvern, som samler støtte til en prøving av Datalagringsdirektiv i norsk rett.

Avstemning om støtte Digitalt personvern

Alle de som avla sin stemme var positive til dette forslaget. Vi har derfor i dag overført penger til Digitalt personvern.

NSB og Trafikanten: JA, vi vil støtte Google Transit!

Snart vil det bli enklere å reise miljøvennlig på Østlandet. Denne høsten har nemlig kollektivselskapene startet arbeidet med å få reiseplanlegging integrert i mobiltelefonkartene. Når jobben er gjort, kan reisende utnytte all stedsinformasjonen i mobiltelefonen til å få visuelle ruteforslag for buss, trikk, tog og t-bane. Dette skjer etter et privat initiativ som viser at det nytter å bry seg! For engasjerte borgere i resten av landet er det bare å henge seg på, så kan mobil reiseplanlegging bli en realitet også i ditt distrikt.

Continue reading

Ville du reagert om du så Dagfinn Høybråten røyke?

Etter NHOs undersøkelse om partienes næringspolitikk (nho.no, 18. aug. 2009), gikk vi gjennom programmene til de største partiene før valget. SV omtales i undersøkelsen som “minst opptatt av næringslivets behov”. Ved vår egen gjennomgang av SVs partiprogram, noterte vi oss imidlertid at SV “vil arbeide for at offentlig sektor bruker programmer basert på åpen kildekode”.

Etter vår vurdering er dette positivt for Norge og norsk næringsliv. Åpen kildekode er rimeligere, mer langsiktig, og mer egnet for innovasjon. Slik programvare er ikke belagt med dyre lisenser, den låser ikke brukeren til en gitt proprietær teknologi og den er mer fleksibel og lettere å videreutvikle.

OpenOffice er et eksempel på åpen kildekode-programvare som i økende grad brukes også av offentlig sektor i Norge. Dette gir utvilsomt store innsparinger. Microsoft er på den andre siden eksempel på et selskap som ansees som lukket og proprietært.

Det er derfor med en viss undring vi konstaterer at SVs store nettkampanje “oppavsofaen.no” til fulle benytter nettopp lukket og proprietær Microsoft-teknologi på sin webserver. Spesielt med tanke på at det finnes bedre og mer utbredte åpne alternativer.

Det er positivt at SV har slike ambisjoner på vegne av det offentlige, men det er både skuffende og lite troverdig når vi får et  håndfast bevis på at de ikke tar sin egen medisin. Denne problemstillingen fremstår kanskje noe teknisk, men for oss som driver med IT til daglig, er dette som å få se et bilde av  Dagfinn Høybråten dampende med en sigar i munnviken.

Når ledelsen i SV ikke klarer å etterleve sine egne prinsipper internt, hvordan skal de da klare å gjennomføre denne delen av partiprogrammet i det komplekse IT-landskapet i offentlig sektor?

Informasjon om serverprogramvaren på SV sitt nettsted oppavsofaen.no
Informasjon om serverprogramvaren på SV sitt nettsted oppavsofaen.no. Informasjonen er hentet fra Netcraft.com.